Kontaktuppgifter för frågor om prognoskalkyler

Våra sakkunniga svarar gärna på frågor. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Vi tar gärna emot respons på våra webbsidor.

Timopekka Hakola

Nationalekonom

Konjunkturprognoser, index

Tel. 029 411 2287

Läs mer

Sergei Lahti

Matematiker

Korttidsprognoser, beräkningsgrunder

Tel. 029 411 2474

Läs mer

Sampo Lappo

Matematiker

Mikrosimulering

Tel. 029 411 2390

Läs mer

Tuija Nopola

Matematiker

Befolkningsprognoser

Tel. 029 411 2217

Läs mer

Kaarlo Reipas

Övermatematiker

Långsiktiga kalkyler

Tel. 029 411 2199

Läs mer

Mikko Sankala

Matematiker

Finansiering av pensionerna

Tel. 029 411 2567

Läs mer

Heikki Tikanmäki

Utvecklingschef, enhetschef

Prognoskalkyler

Tel. 029 411 2374

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.