Pensionsförsäkringen enligt sociallagen omfattar löntagarna inom den privata sektorn och en del självständiga yrkesutövare. Anställda inom den offentliga sektorn har ett eget lagstadgat pensionsskydd i likhet med lantbrukarna.

Största delen av företagarna omfattas inte av den obligatoriska försäkringen.  En del av de anställda omfattas av tilläggspensionssystem som arbetsgivaren ordnar frivilligt eller som baserar sig på arbetsmarknadsavtal. Staten stöder pensionssparandet i dessa system och också privat pensionssparande.

Enligt sociallagen betalas ålderspensioner, deltidspensioner, förtida ålderspensioner, invalidpensioner och familjepensioner. Pensionen tillväxer på basis av förvärvsinkomsterna under hela yrkesbanan från och med 17 års ålder och vissa oavlönade perioder.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.