På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionstagare i Finland från tidigare statistikår.

Arbetspensionstagare i Finland 2020
Arbetspensionstagare i Finland 2019
Arbetspensionstagare i Finland 2018
Arbetspensionstagare i Finland 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: