På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionstagare i Finland från tidigare statistikår.

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Nyheter och pressmeddelanden:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Offentliggöranden av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.