På den här sidan finns tidigare publiceringar av statistiken Arbetspensionsrehabilitering.

Statistikens tabeller i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Nyheter:

Offentliggöranden av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: