På den här sidan finns tidigare publiceringar av statistiken Arbetspensionsrehabilitering.

Arbetspensionsrehabilitering 2019
Arbetspensionsrehabilitering 2018
Arbetspensionsrehabilitering 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: