Pensionsskyddscentralen publicerar forskningstexter i sin egen publikationsserie Eläketurvakeskuksen tutkimuksia och i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad.

De nyaste publikationerna listas på PSC:s sida:

Publikationerna i digital form i Julkari

PSC:s publikationer finns tillgängliga i digital form i publikationsarkivet Julkari, ända sedan 1960-talet. I mån av möjlighet parallellpubliceras forskningsartiklar som publicerats utanför PSC:s publikationsserie i  Julkari enligt principen för öppen tillgång.

Läs mer:


Pensionsskyddscentralens publikationer finns också på Finna.fi

Finna.fi är en söktjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket och samlar material från hundratals aktörer i Finland till ett ställe. Finna gör det nu allt lättare att hitta Pensionsskyddscentralens (PSC) publikationer.

Läs mer:


Pensionsskyddscentralens forskningsartiklar fritt tillgängliga på nätet

Pensionsskyddscentralen har inlett parallellpublicering av sina forskningsartiklar, vilket är ett sätt av öppen publicering. Med öppen publicering blir forskningsresultaten tillgängliga för så många som möjligt. Parallellpubliceringen innebär att forskningsartiklar eller manuskriptversioner som publicerats utanför Pensionsskyddscentralens egna publiceringsserier sparas i ett öppet publikationsarkiv. Pensionsskyddscentralen använder Julkari som är ett öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Läs mer:


Publikationer under forskningsprogramperioden 2020–2024

Publikationer under forskningsprogramperioden 2015–2019


Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisning God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den och villkoren för användningen av Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.