Pensionsskyddscentralen publicerar forskningstexter i sin egen publikationsserie Eläketurvakeskuksen tutkimuksia och i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad.

De nyaste publikationerna listas på PSC:s sida:

Publikationerna i digital form i Julkari

PSC:s publikationer finns tillgängliga i digital form i publikationsarkivet Julkari, ända sedan 1960-talet. I mån av möjlighet parallellpubliceras forskningsartiklar som publicerats utanför PSC:s publikationsserie i  Julkari enligt principen för öppen tillgång.

Läs mer:


Publikationer under forskningsprogramperioden 2020–2024

Publikationer under forskningsprogramperioden 2015–2019


Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisning God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den och villkoren för användningen av Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer.