Med Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna finansieras pensioner som tillväxer för inkomstrelaterade förmåner under arbetslöshets- och utbildningsperioder och alterneringsledigheter.  

Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna kallas också SF-andel. Sysselsättningsfonden betalar SF-andelen årligen till Pensionsskyddscentralen, som gottgör den till ArPL-pensionsanstalterna, Sjömanspensionskassan, Keva, Kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank och Pensionskassan för ortodoxa kyrkans prästerskap.  

Sysselsättningsfonden betalar dessutom en separat andel direkt till Statens Pensionsfond för finansieringen av pensionsdelar som tillväxer för dagar med inkomstrelaterade förmåner.  

Sysselsättningsfondens andel följer samma utveckling som arbetslöshetsgraden. Under massarbetslösheten under 90-talets recession steg SF-andelen betydligt. Efter det har den sjunkit till en lägre nivå, men stigit gradvis under åren 2009–2015. Under åren 2016-2019 har SF-andelen sjunkit, under året 2020 har den stigit till 2015 års nivå och under den senaste åren har den sjunkit igen.  

Utvecklingen av SF-andelen och arbetslöshetsgraden åren 1990–2022.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.