Pensionsskyddscentralen förmedlar ansökan utomlands när en person som är bosatt i Finland ansöker om pension från ett EU/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Israel, Indien, Japan, Kanada, Sydkorea, Quebec och USA). 

Ansökan om pension från utlandet när den pensionssökande är bosatt i Finland

Pensionsansökans gång varierar beroende på från vilket land du ansöker om pension. När du ansöker om pension från EU/EES-länder eller Schweiz sker ansökningsprocessen enligt EU-förordningen. För Storbritanniens del tillämpas utträdesavtalet eller handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Om du är bosatt i Finland förmedlar Pensionsskyddscentralen ansökan till det andra landet. Ansök om pensionen på samma ansökan som den finländska pensionen. 

Då du ansöker om pension från ett avtalsland går man tillväga enligt avtalet. Innehållet i avtalen är landspecifika och varje avtalsland har en egen ansökningsblankett. Om du är bosatt i Finland förmedlar Pensionsskyddscentralen ansökan till alla avtalsländer, förutom till Kina. Pension söks på en särskild ansökningsblankett för avtalsländer. Pension från Kina ska man själv ansöka om direkt från Kina. 

Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet följs den nationella pensionslagstiftningen i det andra landet. Du ska själv ansöka om pensionen direkt från det andra landet. 

Pensionsskyddscentralen får ansökningarna om utländska pensioner antingen direkt från pensionssökanden, från en finsk arbetspensionsanstalt eller FPA. På Pensionsskyddscentralen sammanställs de nödvändiga uppgifterna och ansökan som gäller pension från ett annat land sänds vidare till landet i fråga. 

Den utländska pensionsmyndigheten skickar sitt pensionsbeslut direkt till den pensionssökande samt även till Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna och FPA. Pensionsskyddscentralen registrerar pensionsbeslutsuppgifterna utan uppgifter om belopp. 

På andra webbplatser:

Handläggningstiden utomlands 

Handläggningen av din pensionsansökan utomlands kan ta från ett halvt år till flera år. Därför är det bra att ansöka om utländsk pension ca ett halvt år innan man vill att pensionen ska börja. Noggrannare uppgifter om handläggningstider kan du fråga direkt från pensionsmyndigheten i landet. 

Ansökan om pension från Finland när den pensionssökande är bosatt utomlands

Pensionsansökningsprocessens gång varierar enligt var den pensionssökande är bosatt. Om du är bosatt någon annanstans än i Finland, ska du i regel ansöka om pension från Finland via ditt bosättningslands pensionsanstalten. Lämna in en pensionsansökan hos pensionsanstalten i det land där du bor. Pensionsanstalten där förmedlar din ansökan till Finland. I Finland förmedlas din pensionsansökan till din arbetspensionsanstalt och/eller FPA beroende på vilken pension du ansöker om.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.