Ett företag som har en pensionskassa eller -stiftelse behöver inte sköta den själv. Det går att köpa tjänsterna av ett arbetspensionsbolag eller ett tjänsteföretag.

Porasto Oy och Mandatum Life Service Ab erbjuder företagen tjänster för verkställande av pensionsskyddet. Arek är en utvecklare och leverantör av gemensamma systemtjänster för arbetspensionsbranschen. Inom arbetspensionssektorn verkar också flera IT-bolag.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.