Aktuellt

18.1.2022

Susan Kuivalainen blir programdirektör för ett forskningsprogram som finansieras av Rådet för strategisk forskning – PSC medverkar i tre forskningskonsortier

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i samband med Finlands Akademi, har inlett forskningsprogrammet DEMOGRAPHY, som ska ta fram lösningar på hur man kan anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Avdelningschef Susan Kuivalainen vid Pensionsskyddscentralen (PSC) har utnämnts till programdirektör för programmet DEMOGRAPHY. Dessutom medverkar PSC i tre konsortier inom DEMOGRAPHY.

11.1.2022 Pressmeddelande

Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

I början av år 2022 trädde det i kraft en del ändringar som gäller familjepension enligt arbetspensionssystemet. Genom lagreformen ändrades reglerna för både efterlevandepension och barnpension. Ändringarna gäller inte dem vilkas make har avlidit före år 2022. På Arbetspension.fi har det publicerats en ny familjepensionsräknare, med vilken man kan beräkna efterlevande- och barnpensionen.

13.12.2021 Pressmeddelande

Podcasten Eläkekomitea: Pensionssystemet år noll

Vad skulle du byta ut eller vad skulle du hålla kvar av Finlands pensionssystem? Vad skulle du låna från andra håll i världen? I podden Eläkekomiteas specialepisod visioneras det om pensionssystemet som om man fick börja med rent bord. Det diskuteras av nationalekonom Sanna Kurronen från Näringslivets delegation, journalisten Minea Koskinen och utvecklingschef Marjukka Hietaniemi från Pensionsskyddscentralen.