Aktuellt

21.6.2021 Pressmeddelande

Arbetsmarknadsorganisationernas pensionsförhandlingsgrupp föreslår inledande av arbetsgruppsarbete om finansieringen av ArPL

Arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsgrupp föreslår för social- och hälsovårdsministeriet att det ska inleda ett arbetsgruppsarbete för en bedömning av bestämmelserna om finansiering i lagen om pension för arbetstagare inom den privata sektorn, ArPL. Utvärderingen föreslås gälla finansieringstekniken enligt ArPL samt sättet att bestämma omkostnader och återbäringar.