Aktuellt

3.7.2024 Nyhet

De yngre åldersklasserna går mer sällan i sjukpension än de äldre åldersklasserna

Sjukpensionering mellan åldrarna 50 och 60 har minskat tydligt när utvecklingen granskas genom att följa födelseårsklasser som följer på varandra. Pensionsskyddscentralens (PSC) forskning visar att pensionering med full sjukpension har minskat redan en längre tid, men även pensionering med partiell sjukpension har minskat från och med åldersklasserna som fötts i början av 1960-talet.

13.6.2024 Pressmeddelande

Pensionsbarometern: Arbetsrelaterad invandring är det populäraste sättet att stärka pensionsfinanserna – motstånd mot nedskärning av pensionerna

Drygt 60 procent av finländarna anser att arbetsrelaterad invandring är ett bra sätt, om finansieringen av pensionerna behöver stärkas. Det näst populäraste alternativet enligt den nya Pensionsbarometern är att höja pensionsavgifterna. Nedskärning av nuvarande och framtida pensioner är något som största delen av svararna motsätter sig.

12.6.2024 Pressmeddelande

Podcasten Eläkekomitea: Kan skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner utplånas?

Hur klarar sig pensionärerna ekonomiskt idag och i framtiden? Hur är det med skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner? Vad sker med pensionerna, om Finlands ekonomiska tillväxt hålls svag? Pengar är temat när professor Lasse Koskinen från Tammerfors universitet, specialsakkunnig Milla Sandt från social- och hälsovårdsministeriet och nationalekonom Juha Rantala från Pensionsskyddscentralen diskuterar i studion.

4.6.2024 Nyhet

Höjd utbildningsnivå har en stor betydelse för ett längre arbetsliv – i Finland är kvinnornas utbildningsnivå i europeisk toppklass

Höjningen av utbildningsnivån har ökat 55+-åringarnas arbetsmarknadsdeltagande under de senaste årtiondena. I synnerhet kvinnornas utbildningsnivå har höjts snabbt. Lågutbildades arbetsmarknadsdeltagande har ökat långsammare än andras i flera europeiska länder. Det här framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) forskningsartikel.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.