Aktuellt

17.9.2021 Pressmeddelande

Pensionssystemet i Finland fungerar bra, men beredskap behövs inför framtida finansiella utmaningar

Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst, lyder bedömningen i en ny rapport. Problem med finansieringen av pensionerna är dock under uppsegling och kräver beredskap genom antingen höjda pensionsavgifter eller stärkta anpassningsmekanismer. Pensionssystemet i Finland är robust och fungerar väl, och dess resultat placerar sig fint i en internationell …