Aktuellt

10.4.2024 Nyhet

Forskningswebbinarium: Flexibla pensionsalternativ – tidigt utträde från arbetslivet eller längre yrkesbanor?

De nordiska länderna är föregångare när det gäller att införa flexibla pensionsalternativ. Hur ändrar de som tar ut flexibla – ofta partiella – pensioner sitt arbete innan de pensionerar sig helt? Vilka är följderna för målet att förlänga arbetslivet? Välkommen på Pensionsskyddscentralens engelskspråkiga forskningswebbinarium må 22.4.2024 kl. 14.00–15.15.

10.4.2024 Pressmeddelande

Podcasten Eläkekomitea: Unga vill ha kortare arbetsdagar och en välfärdsstat – realism? 

Hur förhåller sig den mytiska ungdomen och de sportiga pensionärerna till arbetslivet? Vem borde arbeta längre? Är den hotande arbetskraftsbristen ett hot eller en möjlighet för ungdomarna? Det diskuteras av direktör Mika Maliranta från forskningsinstitutet Labore, ungdomsforskaren Susanna Ågren från Tammerfors universitet och specialforskare Ilari Ilmakunnas från Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.