Enligt statistik från Eurostat är låga inkomster betydligt vanligare bland kvinnor än bland män överallt i Europa. I Finland utgör kvinnor och män med låga inkomster och en ålder över 65 år en mindre andel av befolkningen i motsvarande ålder än i EU27-länderna i genomsnitt.

I Norden är befolkningsandelarna för kvinnor och män med låga inkomster mindre än europeisk medelnivå i Norge, Danmark och Finland. I Sverige är andelen män med låga inkomster också lägre än europeisk medelnivå, men andelen kvinnor med låga inkomster högre än medelnivån.

Andelen (%) låginkomsttagare som fyllt 65 år av befolkningen i motsvarande ålder år 2020

Andelen (%) låginkomsttagare som fyllt 65 år av befolkningen i motsvarande ålder år 2020, kvinnor
Andelen (%) låginkomsttagare som fyllt 65 år av befolkningen i motsvarande ålder år 2020, män

Som låginkomsttagare klassificeras personer vilkas inkomster under statistikåret är lägre än 60 % av den nationella medianinkomsten. Med inkomster avses penninginkomster bestående av arbetsinkomster och inkomstöverföringar efter skatt.

Låginkomsttagare enligt olika inkomstgränser

Andelen låginkomsttagare kan också studeras enligt olika inkomstgränser. I Finland har endast få personer i åldern 65+ inkomster som är lägre än 40 eller 50 % av den nationella medianinkomsten. Situationen ändras, om gränsen för låga inkomster definieras som 60 eller 70 % av medianinkomsten. Då ökar andelen låginkomsttagare bland befolkningsgruppen över 65 år. Inom EU har gränsen för låga inkomster fastställts till 60 % av medianinkomsten.

Låginkomsttagare enligt olika inkomstgränser

I figuren här intill studeras andelen låginkomsttagare i befolkningsgruppen över 65 år efter olika inkomstgränser. Uppgifterna härstammar från år 2020. Eurostat kallar detta för AROP-indikator (At risk of poverty). Idag följer man på EU-nivå i synnerhet indikatorn AROPE (At risk of poverty and social exclusion), som utöver låga inkomster avser materiell fattigdom och låg arbetsintensitet i hushållet. Indikatorn mäter alltså fattigdom med tre olika dimensioner.

Läs mer: 

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.