Skip to main content

Coronaepidemin och arbetspensionen

  • Regeringen har 18.3 godkänt arbetsmarknadens centralorganisationers förslag om åtgärder för att bland annat sänka sysselsättningskostnaderna. En del av förslagen gäller pensionsavgifterna.
  • Arbetspensionsbolagen har möjlighet att på arbetsgivarnas och företagarnas begäran förlänga betalningstiden för arbetspensionsavgifter och företagarnas pensionsförsäkringsavgifter till tre månader. Undantagsbestämmelsen gäller fakturor som förfaller 20.3–30.6.2020. SHM fattade beslut om ärendet 19.3.2020.

Läs mer i våra nyheter och bloggar på Etk.fi:

Totalpensionen år 2020

Totalpensionen påverkas av arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen samt beskattningen av pensionen.

Nettopensionen för dem som endast får FPA-pension höjdes med 6,4 procent i början av år 2020 till följd av att folk- och garantipensionen nivåhöjdes.

Nettopensionen för dem som endast får arbetspension höjdes med ca 1,3–1,8 procent.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

Satu Huber: Decentraliseringen inom arbetspensionssystemet har minskat

Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension talar hon om fördelarna med decentraliseringen.

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga