Skip to main content

Gott nytt år 2019!

Vi finns på nätet för dig. Utöver Etk.fi står vi  till din tjänst också på andra webbplatser:

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Työeläkepäivän 2017 alkupaneeli

I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.

Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare.

@ETKINFO

De som sannolikast tar ut partiell ålderspension är 61-åriga män som bor i städer. Företagare och arbetslösa är mer benägna att ta ut pensionen, visar en färsk undersökning av Pensionsskyddscentralen (PSC).