Skip to main content

Tillräckliga pensioner i Europa är temat för en internationell konferens

Konferensen Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow är ett av evenemangen i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder.

Konferensen ordnas av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i Musikhuset i Helsingfors den 17 september. Anmäl dig som deltagare!

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Penningflöden

Studera arbetspensionssystemets penningflöden

Under år 2018 minskade arbetspensionssystemets fonder med 6,1 miljarder euro. I slutet av året var de 196 miljarder euro.  Senast minskade fonderna år 2011 till följd av eurokrisen.  Du kan studera penningtrafiken inom pensionssystemet med hjälp av visualiseringen Penningflödena inom arbetspensionssystemet.

Musiikitalon julkisivu piha-alueelle ja julkiselle Kansalaistorille päin.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

EU och arbetskraftens rörlighet i det nya numret av Arbetspension

Tidskriften Arbetspension 1/2019 ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens i Musikhuset i september.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga