Skip to main content

Internationell konferens 18.5.

Toppexperter på pensioner och socialpolitik diskuterade ojämställdheten och skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner den 18 maj.

Se presentationerna på webben (YouTube).

Läs mer om konferensen och se programmet.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Työeläkepäivän 2017 alkupaneeli

I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.

Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare.

@ETKINFO

Förvärvsarbetande upplever att deras ekonomi försämras när de går i pension. Arbetslösa får däremot en bättre upplevd ekonomi efter pensioneringen. I länder med hög levnadsstandard upplever flera att de har ekonomiska problem.