Skip to main content

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Musiikitalon julkisivu piha-alueelle ja julkiselle Kansalaistorille päin.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

EU och arbetskraftens rörlighet

Tidskriften Arbetspension 1/2019 ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens i Musikhuset i september.

Tillräckliga pensioner i Europa är temat för en internationell konferens

Konferensen Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow är ett av evenemangen i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder.

Konferensen ordnas av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i Musikhuset i Helsingfors den 17 september. Du kan följa konferensen som direktuppspelning. Sändningen börjar kl. 13.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga