Skip to main content

Internationell konferens 18.5.

Toppexperter på pensioner och socialpolitik diskuterar ojämställdheten och skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner den 18 maj.

Huvudtalare är professor Francesca Bettio från universitet i Siena, som utrett skillnader mellan könen i fråga om pensioner för EU-kommissionen.

Begränsat deltagarantal, läs mer och anmäl dig!

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Työeläkepäivän 2017 alkupaneeli

I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.

Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare.

@ETKINFO

På Pensionsskyddscentralen har man testat maskininlärningsmetoder med lovande resultat. Artificiell intelligens identifierade fyra av fem sjukpensionärer på basis av registeruppgifterna redan två år före pensionsfallet. Det som bäst förutsade arbetsoförmåga var hög ålder, riklig användning av sjukdagpenning och rehabiliteringspenning samt låga förvärvsinkomster.