Skip to main content

Tillräckliga pensioner i Europa är temat för en internationell konferens

Konferensen Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow är ett av evenemangen i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder.

Konferensen ordnas av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i Musikhuset i Helsingfors den 17 september. Anmäl dig som deltagare!

Työeläkepäivä 20.11.2019 Messukeskuksessa - save the date

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Arbetspensionsdagen

Anteckna datumet för Arbetspensionsdagen: 20.11.2019

Reservera onsdagen den 20 november, för då ordnas Arbetspensionsdagen 2019. Platsen är Mässcentrum i Helsingfors, som vanligt. Reservera eftermiddagen från kl. 13 i kalendern.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Nyaste publikation

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland

I publikationen studeras pensioneringsåldern med hjälp av ett mått som tagits fram för detta ändamål, den förväntade pensioneringsåldern. I publikationen presenteras definitionen på och beräkningssättet för den förväntade pensionsåldern och beskrivs dess utveckling åren 1996–2018.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga