Skip to main content

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Antalet nya ålderspensionstagare minskade

År 2018 betalades 27,9 miljarder euro i arbetspensioner, vilket är 800 miljoner mer än året innan. Antalet nya ålderspensionstagare minskade till 49 000 personer. De nya ålderspensionernas antal minskade med nära 8 000, eller åtta procent, från året innan. Den största orsaken var 2017 års pensionsreform.

Musiikitalon julkisivu piha-alueelle ja julkiselle Kansalaistorille päin.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

EU och arbetskraftens rörlighet

Tidskriften Arbetspension 1/2019 ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens i Musikhuset i september.

Tillräckliga pensioner i Europa är temat för en internationell konferens

Konferensen Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow är ett av evenemangen i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Där samlas experter på pensioner och pensionspolitik från olika länder.

Konferensen ordnas av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i Musikhuset i Helsingfors den 17 september. Anmäl dig som deltagare!

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga