Skip to main content

Hur ser pensionsskyddet i Finland ut i en OECD-jämförelse?

Anmäl dig till ett forskningsseminarium som hålls 4.2

  • Sakkunniga från OECD presenterar resultaten i rapporten Pensions at a Glance
  • Teman är bl.a. hur pensionsreformer och atypiska anställningar påverkar pensionsskyddet
  • I diskussionen deltar bl.a. Hervé Boulhol (OECD), Karl Hinrichs (University of Bremen) och Bernhard Ebbinghaus (University of Oxford).

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

Satu Huber: Decentraliseringen inom arbetspensionssystemet har minskat

Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension talar hon om fördelarna med decentraliseringen.

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga