Skip to main content

Finland100 och arbetspensionen

Työeläkekortti

Hur gick det till när arbetspensionen skapades i det sekelgamla Finland? Vi firar Finland100 med några bildminnen. Se bilderna.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Stöd för arbetshälsan är viktigt också för unga yrkesutbildade, så att de inte blir utmattade före pensionsåldern, säger Musa Jallow, ordförande för Sakki ry, de yrkesstuderandes förbund i Finland. Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare. Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion.

@ETKINFO

Enligt en färsk undersökning mångdubblar arbetslöshet risken att pensioneras före pensionsåldern. För kvinnor är risken större än för män.