Skip to main content

Det går nu enkelt att ansöka om A1-intyget på nätet

Utöver arbetsgivarföretagen kan nu också företagare, stipendietagare och de som arbetar för flera olika arbetsgivare ansöka om A1-intyg genom den elektroniska ansökningstjänsten. Anvisningar för hur ansökan ska göras finns i tjänsten.

I den förnyade tjänsten kan kunden ladda ner intyget som beviljats av Pensionsskyddscentralen direkt till en egen mobil enhet. På så sätt är intyget alltid med under utstationeringen.

Alla som använder den elektroniska ansökningstjänsten måste identifiera sig i Suomi.fi-nättjänsten.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

Satu Huber: Decentraliseringen inom arbetspensionssystemet har minskat

Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension talar hon om fördelarna med decentraliseringen.

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga