Skip to main content

Den första versionen av ärendehanteringstjänsten nu i bruk

Den första versionen av den elektroniska ärendehanteringstjänsten lanserades 20.8. Syftet är att samla in erfarenheter och synpunkter från användare för vidareutveckling av den.

I ärendehanteringstjänsten syns handläggningsstatus för ansökningar om utländsk pension, intyg för utsända arbetstagare (A1) och ärenden i anknytning till övervakningen av försäkring.

Man loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation.

Arbetspension – en facktidskrift på svenska

Työeläkepäivän 2017 alkupaneeli

I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.

Arbetspension – två gånger om året.

Arbetspensionssystemet i bilder

Arbetspensionssystemet i bilder innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Ladda ner bildserien eller använd den via SlideShare.

@ETKINFO

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.