Skip to main content

Totalpensionen år 2020

Totalpensionen påverkas av arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen samt beskattningen av pensionen.

Nettopensionen för dem som endast får FPA-pension höjdes med 6,4 procent i början av år 2020 till följd av att folk- och garantipensionen nivåhöjdes.

Nettopensionen för dem som endast får arbetspension höjdes med ca 1,3–1,8 procent.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Tidskriften Arbetspension

Satu Huber: Decentraliseringen inom arbetspensionssystemet har minskat

Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension talar hon om fördelarna med decentraliseringen.

Suurennuslasi tilastokuvien päällä.

homepage-sve

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga

Statistik

Arbetspensionsrehabilitering

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2009, med tonvikten på år 2018. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Etk.fi – om pensioner för sakkunniga