Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Kina (på finska): Kiinan eläkejärjestelmä 2011 (pdf)

Fördelningssystem för äldre anställda och ett arbetspensionssystem som kombinerar fördelningsprincipen med obligatoriska individuella konton för yngre arbetstagare.

Arbetspension: arbetstagare närmast i städerna.

Minimipension: Ingen, i städerna kan behovsprövade familjeförmåner beviljas, om inkomsterna understiger en minimigräns.

Tilläggspensionssystemet spelar en obetydlig roll.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.