Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för arbetspensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen. Den utkommer med två nummer årligen och är en systertidskrift till den finskspråkiga tidskriften Työeläke.

Chefredaktör är kommunikationsdirektör Tuovi Rautjoki och redaktionssekreterare är Pia Hansson. Redaktionschef för Työeläke är Anne Iivonen.

Läs e-tidskriften med olika apparater

Tidskrifterna utkommer som e-tidskrifter som kan läsas med olika apparater.

E-tidskriften på Työeläkelehti.fi

Prenumerationer och adressändringar

Prenumerera på Arbetspension utan kostnad. På samma blankett kan du också meddela om adressändring eller annullera prenumerationen.

Prenumerationsblankett

Tidskriftsarkiv

Du hittar alla nummer av Arbetspension i pdf-form i publikationsarkivet Julkari.

Arbetspension-tidskrifterna i Julkari

Utgivningsschema 2024

Nummer 1:2024 utkommer 10.6.
Nummer 2:2024 utkommer 16.12.

Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen som en bilaga till juninumret.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.