Statistikens tabeller i statistikdatabasen:

Offentliggöranden av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: