På den här sidan finns tidigare publiceringar av statistiken Arbetspensionsansökningar.

Arbetspensionsansökningar 2020
Arbetspensionsansökningar 2019
Arbetspensionsansökningar 2018
Arbetspensionsansökningar 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: