Utförligare beskrivning av Islands pensionssystem: Islannin eläkejärjestelmä 2008 (pdf)

Det lagstadgade pensionssystemet på Island består av bosättningsbaserad folkpension (lífeyrir almannatrygginga) samt ett tilläggspensionssystem som omfattar alla anställda och företagare (lögbundnir lífeyrissjóðir). Från båda systemen betalas ålders-, invalid och familjepensioner.

Arbetspensionsskyddet består av fondplacerade tilläggspensioner. De försäkrade kan ha pensionsrättigheter i flera olika fonder. I systemet för tilläggspension finns inga krav om minimiförsäkringstid. Pensionsåldern varierar mellan olika kassor. Tidigareläggning och senareläggning varierar också enligt kassa.

Folkpensionen grundar sig på ett fördelningssystem och det finansieras med skattemedel och arbetsgivaravgifter. Arbetsgivarna betalar allmänna socialförsäkringsavgift (tryggingagjald). Den fondplacerade tilläggspensionen finansieras med arbetsgivar- och arbetstagaravgifter.

På andra webplatser:

  • Den statliga institutionen för social trygghet, Tryggingastofnun rikisins och dess lokalbyråer ansvarar för administrationen av folkförsäkringssystemet och socialbidragen.
  • Beskrivning av Islands pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Islands pensionssystem och socialförsäkring på Europeiska kommissionens webbsidor
  • Nordisk eTax

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.