Pensionsskyddscentralen ger tidvis ut gemensamma publikationer, som gjorts tillsammans med samarbetspartners, och inhemska och internationella expertutvärderingar som särpublikationer.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Här listas de nyaste. Äldre publikationer kan laddas ner från Julkari.

På andra webplatser:

Nyaste övriga publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.