Kommunikation

Ta kontakt med Pensionsskyddscentralens kommunikationsavdelning, när du letar efter någon att intervjua eller en föreläsare eller om du har frågor om våra webbtjänster (Etk.fi, Arbetspension.fi), våra kanaler i sociala medier eller tidskrifterna Työeläke och Arbetspension.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi. Ur vår bildbank kan du ladda ner fotografier på ledningen och de sakkunniga på Pensionsskyddscentralen och från Pensionsskyddscentralens evenemang. Gå till bildbanken​.

Tuovi Rautjoki

Kommunikationsdirektör, avdelningschef (Kommunikationsavdelningen)

Samh.mag., ICIR

Tel. 029 411 2270

Läs mer

Matti Lumijärvi

Kommunikationschef, aktualitetskommunikation

Evenemang och kampanjer, övervakning

Tel. 029 411 2488

Läs mer

Anne Iivonen

Redaktionschef

Tidskriften Työeläke, registren

Tel. 029 411 2694

Läs mer

Antti Karkiainen

Senior kommunikationsspecialist

Tidskriften Työeläke, Podcasten Eläkekomitea, juridiska ärenden

Tel. 029 411 2334

Läs mer

Sari Keski-Heikkilä

Kommunikationsspecialist

Intranätet, intern kommunikation

Tel. 029 411 2672

Läs mer

Kimmo Kontio

Kommunikationsspecialist

Evenemang, rådgivning

Tel. 029 411 2314

Läs mer

Hanna Latvala

Kommunikationsspecialist

Sociala medier, rekryteringskommunikation, videoproduktioner

Tel. 029 411 2206

Läs mer

Marianne Laune

Publikationsplanerare

Ombrytning och illustrering av publikationer, grafisk design

Tel. 029 411 2204

Läs mer

Riikka Lehtelä

Senior kommunikationsspecialist

Chefredaktör för sociala medier

Tel. 029 411 2416

Läs mer

Kari Lindstedt

Informationsspecialist

Työeläke.fi, Julkari

Tel. 029 411 2428

Läs mer

Peter Lindström

Kommunikationsspecialist

Planering, statistik och prognoser

Tel. 029 411 2653

Läs mer

Johanna Louhimies

Kommunikationschef, webbkommunikation

Etk.fi, Työeläke.fi

Tel. 029 411 2326

Läs mer

Elina Päivinen

Kommunikationsspecialist

Forskning

Tel. 029 411 2205

Läs mer

Marjo Skoglund

Kommunikationsspecialist

Utlandstjänster, nyhetsbrev, Työeläke.fi

Tel. 029 411 2145

Läs mer

Katri Saarteinen

Grafisk formgivare

Tel. 029 411 2439

Läs mer

Pia Hansson Teirikari

Översättningschef

Redaktionssekreterare, tidskriften Arbetspension

Tel. 029 411 2510

Läs mer

Lena Koski

Översättare

Engelska

Tel. 029 411 2234

Läs mer

Lotta Rantala

Översättare

Svenska

Tel. 029 411 2233

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.