Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Ansökan om pro gradu-priset

Ansökningstiden för 2021 års pro gradu-pris har avslutats. Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen. Vinnaren offentliggörs i maj-juni 2022.

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst under år 2021. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare. Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.

Pristagare under tidigare år

Priset för år 2020 tilldelades 31.5.2021 Jonathan Strömberg vid Uleåborgs universitet.

I sin avhandling jämför Jonathan Strömberg Finlands, Nederländernas och Danmarks pensionssystem. Samtidigt sökte han svar på de frågor om ekonomisk hållbarhet som pensionsbranschen enligt tradition studerar och gör beräkningar om.  I år bedömdes avhandlingarna av Jukka Rantala. Enligt Rantala behandlar Strömbergs pro gradu-avhandling en ärendehelhet som är väsentlig ur pensionssystemets perspektiv, och i avhandlingen presenteras de faktorer som är de viktigaste för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2019 tilldelades 2.6.2020 Jussi Karhunen vid Tammerfors universitet.

I sin avhandling pro gradu undersökte Jussi Karhunen hur ungdomars intresseorganisationer påverkade pensionsreformen. Materialet för Karhunens avhandling består av det officiella lagstiftningsmaterialet som berör pensionsreformen och temaintervjuer med de åtta mest centrala förhandlarna som deltog i pensionsförhandlingarna.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2018 tilldelades 30.5.2019 Natalia Edelmann vid Tammerfors universitet.

I sin avhandling studerade Edelmann de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder. Avhandlingsämnet är aktuellt och utmanande och det har omsorgsfullt förankrats i den samhälleliga och vetenskapliga debatten.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Priset för år 2017 tilldelades 30.5.2018 Piia Vehkoja vid Helsingfors universitet.

I sin avhandling inom ämnet samhällspolitik studerade Piia Vehkoja Europeiska unionens linjedragningar och verksamhet inom pensionspolitik.

Läs mer:

På andra webbplatser: