I delen Finansiering och placeringsverksamhet finns internationell jämförande information om finansieringen av pensioner i olika länder. Webbplatsen tillhandahåller information om bland annat hur pensionsutgifterna utvecklats och om beloppen på pensionstillgångarna i olika länder. 

Pensionstillgångarnas betydelse och avkastningen på dem har under de senaste åren betonats i både Finland och på andra håll där fondering är en betydande del av finansieringen av pensionsskyddet. På sidorna finns jämförande information om placeringsavkastningarna vad gäller omfattning och placeringstillgångar för centrala aktörer inom Nordeuropa, Nordamerika och Asien.   

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.