Coronavirusläget inverkar på dem som arbetar utomlands på många sätt. Till exempel kan det vara så att det inte går att röra sig över gränserna från bosättningslandet till arbetslandet eller att arbetstagaren återvänt från utsändningslandet till Finland för den tid som pandemin pågår. Coronavirusläget har lett till att arbetet i många fall utförs på något annat ställe än normalt, ofta hemma som distansarbete.

Om Pensionsskyddscentralen för utlandsarbetets tid beviljat ett A1-intyg om att den finländska socialförsäkringslagstiftningen ska tillämpas, leder det i de flesta fall inte till några ändringar i intygets giltighetstid, även om corona orsakat tillfälliga ändringar i arbetet. I vissa fall är det ändå bra att lägga märke till att en anmälan om förändrade förhållanden ska göras till Pensionsskyddscentralen, till exempel om arbetstagaren permitteras tills vidare.

Vanliga frågor om corona och utlandsarbete

Fråga: Min arbetsgivare avbröt min utsändning till Portugal på grund av corona och jag återvände till Finland i början av april. Jag semestrar i Finland och efter det återvänder jag eventuellt till Portugal. Måste jag göra något?

Svar: Meddela Pensionsskyddscentralen via e-tjänsten att du återvänt till Finland. A1-intyget upphör att gälla i och med att du återvänt. Din arbetsgivare ska ansöka om ett nytt A1-intyg om du åter sänds ut till Portugal.

Fråga: Jag arbetar i Norge men jag är bosatt i Finland. Nu kan jag inte ta mig till min arbetsplats och har arbetat hemma. Har det här någon betydelse eller kan jag fortsätta så här till och med att jag kan återvända till min arbetsplats?

Svar: Du kan fortsätta ditt arbete hemma och du behöver inte kontakta Pensionsskyddscentralen. Du borde fortsätta att omfattas av den norska sociala tryggheten. Om du får problem med din sociala trygghet kontakta i första hand de norska myndigheterna.

Fråga: Jag var på väg till Holland för att arbeta, men min utsändning annullerades. Hur borde jag nu gå till väga? Vi hann ansöka om ett A1-intyg för mig för utsändningen.

Svar: Meddela Pensionsskyddscentralen via e-tjänsten att utsändningen annullerats. A1-intyget återtas. Ansök om ett nytt intyg om du åker på en ny utsändning.

Fråga: Jag arbetar i Polen och giltighetstiden för mitt A1-intyg gick ut förra månaden. Jag kan ännu inte återvända till Finland och jag har stannat här och jobbar på distans hemifrån tills det är möjligt att återvända till Finland. Ska min arbetsgivare nu betala socialförsäkringsavgifterna till Polen?

Svar: Nej. Om du återvänder till Finland inom en månad från det att intyget upphörde gälla, räcker det med att du meddelar FPA att du återvänt till Finland. Om du stannar i Polen en längre tid för arbete, ska din arbetsgivare ansöka om ett nytt intyg från Pensionsskyddscentralen.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.