Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Japan (på finska): Japanin eläkejärjestelmä 2012 (pdf)

Folkpensions- och arbetspensionssystem. Arbetspensionen omfattar endast löntagare. Tilläggspensionssystem enligt arbetsmarknadsavtal omfattar ca 60 procent av löntagarna.

Arbetspensionen består av en jämnstor grunddel och en inkomstrelaterad tilläggsdel. Grunddelens storlek bestäms enligt åldersklass.

Den inkomstrelaterade delen beräknas enligt formeln försäkringsår x genomsnittlig förvärvsinkomst x intjäningsprocent. Pensionen kan utökas med ett vårdnadshavartillägg.

Systemet är delvis fonderande. Staten betalar förvaltningskostnaderna och 1/3 av folkpensionsförmånerna.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.