Kontaktuppgifter för statistikärenden

Närmare upplysningar om statistiken får du av våra sakkunniga. E-postadressen har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Vår statistiktjänst ger information och råd om användningen av statistiken.

Kontakta statistiktjänsten genom webbformuläret

Tiina Palotie-Heino

Statistikschef, enhetschef

Tel. 029 411 2147

Läs mer

Joonas Hautamäki

Statistikplanerare

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2295

Läs mer

Marjo Kaasila

Statistikplanerare

Arbetspensionsrehabilitering

Tel. 029 411 2139

Läs mer

Jari Kannisto

Utvecklingschef

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2232

Läs mer

Tuula Kyyrä

Statistikforskare

Statistikdatabas och överlämnande av data

Tel. 029 411 2170

Läs mer

Jukka Lampi

Statistikforskare

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2483

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.