Eläkevakuutus Suomessa vuonna 2022

Työeläke, kansaneläke ja takuueläke vuonna 2024

Kuviossa työeläke on 50 prosenttia palkasta ja kyseessä on yksin asuva eläkkeensaaja. Kunnallisverotuksessa käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,46 %).

Työeläke, kansaneläke, takuueläke ja asumistuki vuonna 2024

Kuviossa työeläke on 50 prosenttia palkasta ja kyseessä on yksin asuva eläkkeensaaja. Kunnallisverotuksessa käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,46 %). Asumistuki on laskettu olettaen, että asumiskustannukset ovat 595 euroa kuukaudessa (arvio keskimääräisistä asumiskustannuksista vuonna 2024).

Sosiaalivakuutuksen kustannukset vuonna 2022

Työeläkealan hallintorakenne vuonna 2024

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.