Eläkevakuutus Suomessa vuonna 2022

Työeläke, kansaneläke ja takuueläke vuonna 2023

Kuviossa työeläke on 50 prosenttia palkasta ja kyseessä on yksin asuva eläkkeensaaja. Kunnallisverotuksessa käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,38 %).

Työeläke, kansaneläke, takuueläke ja asumistuki vuonna 2023

Kuviossa työeläke on 50 prosenttia palkasta ja kyseessä on yksin asuva eläkkeensaaja. Kunnallisverotuksessa käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,38 %). Asumistuki on laskettu olettaen, että asumiskustannukset ovat 555 euroa kuukaudessa (arvio keskimääräisistä asumiskustannuksista vuonna 2023).

Sosiaalivakuutuksen kustannukset vuonna 2022

Työeläkealan hallintorakenne vuonna 2024

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.