Ur vår bildbank kan du ladda ner fotografier på ledningen och de sakkunniga på Pensionsskyddscentralen och från Pensionsskyddscentralens evenemang. Du kan också fritt ladda ner vårt firmamärke och infografik av olika slag.

Gå till bildbanken​

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Du kan bläddra i bildserien direkt på webbplatsen. Bilderna är i ppt- och pdf-format och kan fritt laddas ner. Nämn bildkällan alltid då du lånar bilder.

Arbetspensionssystemet i bilder 4.7.2024 (ppt)

De statistiska uppgifterna bygger på bl.a. Pensionsskyddscentralens registeruppgifter, information som FPA och Arbetspensionsförsäkrarna TELA har samlat in och pensionsanstalternas bokslut.

Uppgifterna uppdateras och preciseras årligen i den takt som ny information blir tillgänglig.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.