Samtliga inom arbetspensionssystemet

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare 31.12 efter åldersgrupp

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare 31.12, största arbetspensionslagarna

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.