Det centrala under den strategiperioden 2022–2026 är ett välfungerande arbetspensionsskydd, förtroendet för Pensionsskyddscentralen och efterfrågan på dess tjänster. Strategins hörnstenar är arbetspensionssystemets gemensamma vision om arbetspensionsskyddet och Pensionsskyddscentralens egen vision, mission och värden.

Visionen om arbetspensionsskyddet

Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och människorna har tilltro till den. Den är finansiellt hållbar, har ordnats effektivt och främjar stabiliteten i ekonomin.

Vision

Pensionskunskap till er tjänst!

Mission

För ett välfungerande arbetspensionsskydd

Värden

  • Pålitlighet
  • Mod
  • Samarbete

Strategiska mål

Effektmål

  • Vi tillhandahåller pålitlig information för utvärderingen av arbetspensionsskyddet
  • Vi är en sakkunnig utvecklare av arbetspensionsskyddet
  • Arbetspensionssektorns gemensamma it-tjänster stöder en effektiv verkställighet
  • Arbetspensionsskyddet är känt
  • Våra tjänster motsvarar kundernas behov

Resursmål

  • Vi arbetar resultatrikt och smidigt
  • Pensionsskyddscentralen är en bra och attraktiv arbetsplats

Pensionsskyddscentralens styrelse godkände den nya strategin 14.4.2021. Den nya strategiperioden inleds 1.1.2022.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.