Kontaktuppgifter för försäkringsmatematiska ärenden

Närmare information om finansieringen av pensioner och kostnadsfördelningen får du från våra sakkunniga. E-postadressen har formen fornamn.efternamn@etk.fiVår gemensamma e-postlåda är kustannustenjako(at)etk.fi. 

Om ditt eget pensionsskydd får du noggrannare uppgifter från din arbetspensionsanstalt eller Arbetspension.fi.

Jaakko Aho

Aktuariechef, enhetschef

Finansiering av arbetspensionerna och kostnadsfördelningen

Tel. 029 411 2306

Läs mer

Saara Hurmerinta

Programplanerare

Kalkylapplikationer

Tel. 029 411 2134

Läs mer

Miriam Hägele

Matematiker

Tel. 029 411 2190

Läs mer

Henna Iire

Matematiker

Kalkylapplikationer

Tel. 029 411 2141

Läs mer

Meeri Kesälä

Matematiker

Försäkringsavgifter, finansiering av invalidpensioner

Tel. 029 411 2310

Läs mer

Sergei Lahti

Matematiker

Korttidsprognoser, beräkningsgrunder

Tel. 029 411 2474

Läs mer

Anne Laitinen

Matematiker

Uppgifter om pensionsutgift, avstämning av StPEL-pensioner

Tel. 029 411 2562

Läs mer

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef

Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd

Tel. 029 411 2219

Läs mer

Martti Rasimus

Matematiker

Korttidsprognoser

Tel. 029 411 2368

Läs mer

Sari Toro

Matematiker

Sysselsättningsfondens andel, tilläggspensionsskydd

Tel. 029 411 2155

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.