Offentliga delgivningar

Genom offentlig delgivning delges sådana uppmaningar, beslut och meddelanden som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna.

Uppmaningar: försäkring av arbetstagare (ArPL)

Med stöd av 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda arbetsgivare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, att ordna pensionsskydd för sina anställda senast inom två veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för uppmaningen att teckna en ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi. Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Beslut och meddelanden om försäkring: försäkring av arbetstagare (ArPL)

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL har tecknat en försäkring på nedan nämnda arbetsgivares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten och meddelandena har inte kunnat delges arbetsgivarna.


Arbetsgivare:

Rakennustoimisto Sucon Oy
0983263-9

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: 07.02.2020


Arbetsgivare:

AJR Business Consulting Ky
2488453-3

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: 07.02.2020


Arbetsgivare:

Ikonen Kalevi Johannes, som innehavare av firman Maliko electronics
2038720-6

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: 07.02.2020


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 07.02.2020

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. 16.03.2020.

Uppmaningar: försäkring av företagare (FöPL)

Med stöd av 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda företagare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, ordna sitt pensionsskydd senast inom tre veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Företagare:

Åkerlund Harri Janne Ilmari
040687-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Företagare:

Voudinmäki Niko Matias
040384-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Företagare:

Eller Artur
080390-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Företagare:

Tamminen Mikko Tapio
200880-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Företagare:

Helimäki Pekka Mikael
301275-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Företagare:

Matikainen Jerko Mikael
070789-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.02.2020


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att denna allmänna delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi. Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. 09.03.2020.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 07.02.2020.

Beslut: försäkring av företagare (FöPL)

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) har tecknat en försäkring på nedan nämnda företagares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten har inte kunnat delges företagarna.


Företagare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.   

Datum för beslutet om FöPL-försäkring:


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. dd.mm.åååå.

Pensionsbeslut

Genom offentlig delgivning meddelas att handlingarna som gäller pensionsbeslut för nedan nämnda pensionssökande finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.


Personens namn och födelsetid:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för pensionsbeslutet:


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

Handlingarna finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.