Genom offentlig delgivning meddelas om beslut och handlingar som gäller arbetspensionsförsäkring eller pensionsärenden och som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna på annat sätt.

Meddelandena om delgivning finns tillgängliga på Pensionsskyddscentralens webbplats 7 + 30 dagar från den dag då meddelandet publicerats.

Delfåendet anses ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att meddelandet om delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Handlingar som delges finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, adress Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors Den tid då handlingarna finns tillgängliga har inte begränsats.

Den offentliga delgivningen gäller följande personer eller sammanslutningar.


Offentliga delgivningar, publicerats 28.11.2023

Limanski Danil

Ivanovs Andrejs

Konks Kristen


Offentliga delgivningar, publicerats 31.10.2023

Igors Jakovlevs

Imre Henno

Jani Matti Eskola


Offentliga delgivningar, publicerats 07.11.2023

Artjom Kuklitski

Vladimir Siigur

Agur Viirlaid

AT-Fix Oy, FO-nummer 2928242-7


Offentliga delgivningar, publicerats 14.11.2023

Eero Juhani Waltari

Urmet Vahtrik