Genom offentlig delgivning delges sådana uppmaningar, beslut och meddelanden som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna.

Med stöd av 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda arbetsgivare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, att ordna pensionsskydd för sina anställda senast inom två veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Arbetsgivare:

Kotisi OÜ

Nummer: ej registrerad i Finland

Datum för uppmaningen att teckna en ArPL-försäkring: 15.11.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi. Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. 08.12.2022

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 17.11.2022.


Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL har tecknat en försäkring på nedan nämnda arbetsgivares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten och meddelandena har inte kunnat delges arbetsgivarna.


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


Arbetsgivare:

Antonio Zucca  som innehavare av firman A.Z. Trading

1486590–2

Datum för försäkringsanmälan om ArPL-försäkring: 07.11.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 08.11.2022.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. 15.12.2022.


Med stöd av 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda företagare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, ordna sitt pensionsskydd senast inom tre veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Företagare:

Tarendi, Tarmo

060474-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Kiil, Kaido

090177-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Kaur, Arel

311276-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 11.11.2022


Företagare:

Kreslins, Vairis

220394–

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 15.11.2022


 

 

 

Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att denna allmänna delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. 13.12.2022.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 15.11.2022.

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) har tecknat en försäkring på nedan nämnda företagares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten har inte kunnat delges företagarna.


Företagare:

Parm, Raivo

241273-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring:  11.11.2022


Företagare:

Kevend, Raido

040500A

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 11.11.2022


Företagare:

Ploompuu, Olev

050484-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 11.11.2022


Företagare:

Ounapuu, Tonis

040191-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Svartström, Fredrik Emil 

310375-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Geiba, Atis

280386-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Paju, Priit

220679-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 15.11.2022


Företagare:

Levonaho, Simo Jan Kristian

181090-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 11.11.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 15.11.2022.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. 22.12.2022.

Genom offentlig delgivning meddelas att handlingarna som gäller pensionsbeslut för nedan nämnda pensionssökande finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.


Personens namn och födelsetid:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för pensionsbeslutet: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m dd.mm.åååå.