Genom offentlig delgivning delges sådana uppmaningar, beslut och meddelanden som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna.

Med stöd av 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda arbetsgivare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, att ordna pensionsskydd för sina anställda senast inom två veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Arbetsgivare:

NovaSting OÜ

2887306-5

Datum för uppmaningen att teckna en ArPL-försäkring: 04.07.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi. Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. 28.07.2022.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 07.07.2022.

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL har tecknat en försäkring på nedan nämnda arbetsgivares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten och meddelandena har inte kunnat delges arbetsgivarna.


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för försäkringsanmälan om ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


 

Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. dd.mm.åååå.

Med stöd av 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda företagare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, ordna sitt pensionsskydd senast inom tre veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Företagare:

Koitla, Anti

230281-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 29.06.2022


Företagare:

Torokvei, Miko

281091-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Mälgand, Meelis

120390-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Pold, Jurgen

070992-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Karasev, Evgeny

080484-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 06.07.2022


Företagare:

Kesa, Harri

120387-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Suits, Kristo

031289-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Järvemets, Tauno

160484-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


 

Företagare:

Pold, Jaanis

171281-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Företagare:

Vinogradov, Artjom

310185-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 05.07.2022


Företagare:

Saar, Aleksander

140386-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 06.07.2022


Företagare:

Neerut, Andre

190179-

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: 04.07.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att denna allmänna delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. 04.08.2022.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 07.07.2022.

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) har tecknat en försäkring på nedan nämnda företagares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten har inte kunnat delges företagarna.


Företagare:

Kalde, Aivar

210481-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 01.07.2022


Företagare:

Kärkkänen, Jami Terho Tapio

210876-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 01.07.2022


Företagare:

Roosileht, Omari

111183-

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: 01.07.2022


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 07.07.2022.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. 15.8.2022.

Genom offentlig delgivning meddelas att handlingarna som gäller pensionsbeslut för nedan nämnda pensionssökande finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors.


Personens namn och födelsetid:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för pensionsbeslutet: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

.