Genom offentlig delgivning meddelas om beslut och handlingar som gäller arbetspensionsförsäkring eller pensionsärenden och som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna på annat sätt.

Meddelandena om delgivning finns tillgängliga på Pensionsskyddscentralens webbplats 7 + 30 dagar från den dag då meddelandet publicerats.

Delfåendet anses ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att meddelandet om delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Handlingar som delges finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, adress Partitorgsgränden 5, 00580 Helsingfors Den tid då handlingarna finns tillgängliga har inte begränsats.

Den offentliga delgivningen gäller följande personer eller sammanslutningar.Offentliga delgivningar, publicerats 20.02.2023

Pikner Arno

Kaha Martin

Schmedtje Jari Dino

Adamson Vaiko

Juutinen Jaako Matti


Offentliga delgivningar, publicerats 03.03.2023

Siim Kolk

Riio Keskula

Margus Peets

Peter Boltunov

Janno Aasamägi


Offentliga delgivningar, publicerats 10.03.2023

Worx OÜ, FO-nummer 3186439-7


Offentliga delgivningar, publicerats 21.03.2023

Eduards Napilnikovs

Timo Pekka Rissanen

Elmo Karro

Mario Soots

Janno Siidirätsep


Offentliga delgivningar, publicerats 14.02.2023

Taipale, Hannu Tapani