Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
19.1.2021Arbetspensions­tagare december 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
28.1.2021Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2020Arbetspensions­ansökningar
28.1.2021Sjukpensions­avgöranden 2020Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
FebruariStatistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2020Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
FebruariArbetspensionstagare januari 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
FebruariPensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2020Faktisk pensionsålder
FebruariNypensionerade med arbetspension 2020, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
FebruariFöretagens arbetspensionsavgifter 2019Företagens arbetspensionsavgifter

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
MarsArbetspensionstagare februari 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
MarsGenomsnittlig totalpension 2020Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
MarsStatistik över pensionstagarna i Finland 2020, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
MarsDe totala pensionsutgifterna 2020, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
MarsPartiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020Nya pensionsslag och pensionsreformen

April

Datum TitelStatistikens hemsida
AprilNypensionerade med sjukpension 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AprilArbetspensionstagare mars 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
MajFöPL-arbets­inkomster 2020FöPL-arbetsinkomster
MajArbetspensions­tagare april 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
JuniFickstatistik 2021Fickstatistik (Julkari)
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2020Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
JuniArbetspensionstagare maj 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
JuniArbetspensionsrehabilitering 2020 Arbetspensionsrehabilitering

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
JuliArbetspensions­tagare juni 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
AugustiArbetspensionstagare juli 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2020Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
SeptemberArbetspensionstagare augusti 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberDe totala pensionsutgifterna 2020Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
OktoberArbetspensionstagare september 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
OktoberArbetspensionsrehabilitering 2021, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
OktoberKostnadsfördelnings siffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
OktoberStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2020Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2020Statistik över pensionstagarna i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

November

Datum TitelStatistikens hemsida
NovemberArbetspensionstagare october 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
NovemberArbetspensionsförsäkrade i Finland 2020Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
DecemberArbetspensions­­tagare november 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik