Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
18.1.2023Arbetspensions­tagare december 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
23.1.2023Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2021 (Julkari)Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik
31.1.2023Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2022Arbetspensions­ansökningar
31.1.2023Sjukpensions­avgöranden 2022Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
2.2.2023Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2022Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
14.2.2023Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2022Faktisk pensionsålder
14.2.2023Nypensionerade med arbetspension 2022, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.2.2023Arbetspensionstagare januari 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
9.3.2023Nypensionerade med sjukpension 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.3.2023Arbetspensionstagare februari 2023Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
21.3.2023Penningflödet inom arbetspensionssystemet år 2022, preliminärtPensionsfonderna och penningflödena
30.3.2023Genomsnittlig totalpension 2022Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
30.3.2023Statistik över pensionstagarna i Finland 2022, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
30.3.2023De totala pensionsutgifterna 2022, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik

April

Datum TitelStatistikens hemsida
19.4.2023Arbetspensionstagare mars 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AprilPartiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2022Nya pensionsslag och pensionsreformen

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
MajFöPL-arbets­inkomster 2022FöPL-arbetsinkomster
17.5.2023Arbetspensions­tagare april 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
JuniArbetspensionsrehabilitering 2022Arbetspensionsrehabilitering
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2022Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2022Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
20.6.2023Arbetspensionstagare maj 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
19.7.2023Arbetspensions­tagare juni 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
17.8.2023Arbetspensionstagare juli 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AugustiStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2022Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
AugustiKostnadsfördelnings siffror 2022Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2022Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
19.9.2023Arbetspensionstagare augusti 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2022Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
OktoberDe totala pensionsutgifterna 2022Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
18.10.2023Arbetspensionstagare september 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
OktoberFöretagens arbetspensionsavgifter 2022Företagens arbetspensionsavgifter
OktoberArbetspensionsrehabilitering 2023, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering

November

Datum TitelStatistikens hemsida
17.11.2023Arbetspensionstagare oktober 2023Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
19.12.2023Arbetspensions­­tagare november 2023Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
DecemberPensionstagarnas arbeteEläkkeellä ja työssä (Julkari)
DecemberArbetspensionsförsäkrade i Finland 2022Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik Finlands officiella statistik

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.