Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
18.1.2022Arbetspensions­tagare december 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
27.1.2022Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2021Arbetspensions­ansökningar
27.1.2022Sjukpensions­avgöranden 2021Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
3.2.2022Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2021Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
17.2.2022Arbetspensionstagare januari 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
FebruariPensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2021Faktisk pensionsålder
FebruariNypensionerade med arbetspension 2021, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
MarsNypensionerade med sjukpension 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.3.2022Arbetspensionstagare februari 2022Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
MarsGenomsnittlig totalpension 2021Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
MarsStatistik över pensionstagarna i Finland 2021, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
MarsDe totala pensionsutgifterna 2021, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik

April

Datum TitelStatistikens hemsida
20.4.2022Arbetspensionstagare mars 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AprilPartiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2021Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
MajFöPL-arbets­inkomster 2021FöPL-arbetsinkomster
17.5.2022Arbetspensions­tagare april 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
JuniArbetspensionsrehabilitering 2021Arbetspensionsrehabilitering
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2021Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2021Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
17.6.2022Arbetspensionstagare maj 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
19.7.2022Arbetspensions­tagare juni 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
17.8.2022Arbetspensionstagare juli 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2021Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
20.9.2022Arbetspensionstagare augusti 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberDe totala pensionsutgifterna 2021Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
18.10.2022Arbetspensionstagare september 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
OktoberArbetspensionsrehabilitering 2022, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2021Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
OktoberFöretagens arbetspensionsavgifter 2021Företagens arbetspensionsavgifter
OktoberKostnadsfördelnings siffror 2021Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
OktoberStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2021Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet

November

Datum TitelStatistikens hemsida
17.11.2022Arbetspensionstagare oktober 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
NovemberArbetspensionsförsäkrade i Finland 2021Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
20.12.2022Arbetspensions­­tagare november 2022Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik