Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
17.1.2024Arbetspensions­­tagare december 2023Arbetspensions­tagare i Finland
22.1.2024Arbetspensions­försäkrade i Finland 2022 (Julkari)Arbetspensions­försäkrade i Finland
30.1.2024Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2023Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
31.1.2024Handläggningstider för arbetspensions­ansökningar 2023Arbetspensions­ansökningar
31.1.2024Sjukpensions­­­avgöranden 2023Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
14.2.2024
kl. 8.00
Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2023Faktisk pensionsålder
14.2.2024
kl. 8.00
Nypensionerade med arbetspension 2023, förhandsuppgifterArbetspensions­tagare i Finland
20.2.2024Arbetspensions­tagare januari 2024Arbetspensions­tagare i Finland

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
7.3.2024Nypensionerade med sjukpension 2023Arbetspensions­tagare i Finland
7.3.2024Sjukpensionsfrekvens 2023Arbetspensions­tagare i Finland
12.3.2024Penningflödet inom arbetspensions­systemet år 2023, preliminärtPensionsfonderna och penningflödena
19.3.2024Arbetspensions­tagare februari 2024Arbetspensions­­tagare i Finland
27.3.2024Genomsnittlig totalpension 2023Statistik över pensionstagarna i Finland
27.3.2024Statistik över pensionstagarna i Finland 2023, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland
27.3.2024De totala pensionsutgifterna 2023, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter

April

Datum TitelStatistikens hemsida
17.4.2024Arbetspensions­tagare mars 2024Arbetspensions­tagare i Finland

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
17.5.2024Arbetspensions­tagare april 2024Arbetspensionstagare i Finland
31.5.2024Arbetspensions­­rehabilitering 2023Arbetspensions­rehabilitering

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
6.6.2024
SENARELAGD
Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2023Nya pensionsslag och pensionsreformen
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2023Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensions­anstalternas bokslutssiffror 2023Arbetspensions­­anstalternas bokslutssiffror
19.6.2024Arbetspensions­tagare maj 2024Arbetspensionstagare i Finland

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
17.7.2024Arbetspensions­tagare juni 2024Arbetspensionstagare i Finland

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
20.8.2024Arbetspensionstagare juli 2024Arbetspensions­­tagare i Finland
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2023 (Julkari)Arbetspensions­tagare i Finland
AugustiStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2023Statistik över pensionstagarna i Finland
AugustiKostnadsfördelnings siffror 2023Arbetspensions­anstalternas bokslutssiffror

September

Datum TitelStatistikens hemsida
18.9.2024Arbetspensions­tagare augusti 2024Arbetspensionstagare i Finland

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberArbetspensions­rehabilitering 2024, halvårsstatistikArbetspensions­rehabilitering
OktoberDe totala pensions­utgifterna 2023Totala pensionsutgifter
17.10.2024Arbetspensions­tagare september 2024Arbetspensionstagare i Finland
OktoberFöretagens arbetspensions­avgifter 2023Företagens arbetspensions­avgifter
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2023 (Julkari)Statistik över pensionstagarna i Finland

November

Datum TitelStatistikens hemsida
19.11.2024Arbetspensions­tagare oktober 2024Arbetspensionstagare i Finland

December

Datum TitelStatistikens hemsida
DecemberArbetspensions­försäkrade i Finland 2023Arbetspensions­försäkrade i Finland
DecemberArbetslivskvotenNY STATISTIK
18.12.2024Arbetspensions­­tagare november 2024Arbetspensions­tagare i Finland
DecemberPensionstagarnas arbete år 2023Pensionstagarnas arbete

Finlands officiella statistik

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.