Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
19.1.2021Arbetspensions­tagare december 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
28.1.2021Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2020Arbetspensions­ansökningar
28.1.2021Sjukpensions­avgöranden 2020Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
10.2.2021Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2020Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
18.2.2021Arbetspensionstagare januari 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
25.2.2021
kl. 7.30
Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2020Faktisk pensionsålder
25.2.2021
kl. 7.30
Nypensionerade med arbetspension 2020, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
MarsArbetspensionstagare februari 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
Vecka 12Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020
Vecka 13Genomsnittlig totalpension 2020Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
Vecka 13Statistik över pensionstagarna i Finland 2020, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
Vecka 13De totala pensionsutgifterna 2020, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
MarsFöretagens arbetspensionsavgifter 2019Företagens arbetspensionsavgifter

April

Datum TitelStatistikens hemsida
AprilNypensionerade med sjukpension 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AprilArbetspensionstagare mars 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
MajFöPL-arbets­inkomster 2020FöPL-arbetsinkomster
MajArbetspensions­tagare april 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
JuniFickstatistik 2021Fickstatistik (Julkari)
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2020Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
JuniArbetspensionstagare maj 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
JuniArbetspensionsrehabilitering 2020 Arbetspensionsrehabilitering

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
JuliArbetspensions­tagare juni 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
AugustiArbetspensionstagare juli 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2020Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
SeptemberArbetspensionstagare augusti 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberDe totala pensionsutgifterna 2020Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
OktoberArbetspensionstagare september 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
OktoberArbetspensionsrehabilitering 2021, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
OktoberKostnadsfördelnings siffror 2020Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
OktoberStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2020Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2020Statistik över pensionstagarna i Finland (Julkari) Finlands officiella statistik

November

Datum TitelStatistikens hemsida
NovemberArbetspensionstagare october 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
NovemberArbetspensionsförsäkrade i Finland 2020Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
DecemberArbetspensions­­tagare november 2021Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik