En stor del av den forskning som bedrivs på PSC publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. I mån av möjlighet parallellpubliceras dessa forskningsartiklar som publicerats utanför PSC:s publikationsserie i Julkari enligt principen för öppen tillgång.

I många fall blir artikeln öppet tillgänglig först efter en tidsfrist som tidskriftsförlaget fastställt (6-24 månader). Endast referensuppgifterna om artikeln publiceras i Julkari, om hela undersökningen inte kan sparas där.

Nedan en förteckning över de nyaste vetenskapliga artiklarna. I Julkari finns artiklar från och med år 2015. Vid varje artikel i förteckningen finns det en länk till Julkari, där du hittar närmare information om artikeln och i mån av möjlighet en parallellpublikation och en länk till själva artikeln på förlagets webbplats. I uppgifterna om författare har forskare vid Pensionsskyddscentralen märkts med (PSC), om det bland författarna också finns sådana som inte arbetar vid PSC.

På andra webbplatser:

Nyaste vetenskapliga artiklar

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.