På Pensionsskyddscentralens (PSC) forskningsseminarier presenteras den nyaste forskningen med anknytning till pensionsskyddet. Du får veta om planerade forskningsseminarier här och genom att prenumerera på nyhetsbrevet Eläkefakta.

Seminarierna är avgiftsfria och öppna för alla. De ordnas via på webben via appen Teams. Vi skickar en länk till dem som anmält sig. Det går också bra att be om länken per e-post till koulutus(at)etk.fi.


Planerade seminarier

Inga planerade seminarier.


Tidigare seminarier

Arbetsgivarnas åsikter om längre arbetsliv

Befolkningen åldras och det påverkar också pensionssystemen. I Europa har man försökt hantera konsekvenserna genom pensionsreformer som syftar till längre arbetsliv och senare pensionering. Beträffande målet att förlänga arbetslivet har en viktig faktor dock ofta förbisetts: arbetsgivarna. För att yrkesbanorna ska förlängas i slutändan borde också arbetsgivarna ändra sina tillvägagångssätt och vilja anställa och hålla kvar äldre medarbetare.

Den forskningsbaserade kunskapen om hur arbetsgivarna förhåller sig till att leda och rekrytera äldre medarbetare och till deras övergång i pension ökar ständigt. Enkäter bland arbetsgivare i Finland och Nederländerna visar att arbetsgivarnas åsikter om längre arbetsliv och senarelagd pensionering har blivit positivare. Trots det finns det fortfarande hinder för att anställa äldre arbetstagare.

På PSC:s webbinarium på måndag 14.11.2022 kl. 14.30 – 15.30 (EET) diskuterar vi framstegen och vad som behöver förbättras genom att jämföra nya forskningsrön från Finland och Nederländerna.


Program

Anföranden

 • Noora Järnefelt, Pensionsskyddscentralen (PSC): Are Finnish employers ready for longer working lives?
 • Kène Henkens Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI): Employers and longer working lives. Do policies and norms change?

Kommentar:

 • Anna Kwiatkiewicz, BusinessEurope


Talarna

Noora Järnefelt är specialforskare på Pensionsskyddscentralen. Hon har bedrivit omfattande forskning i arbetsmarknadsdeltagande och pensionsövergångar. Som bäst leder hon PSC:s forskningsprojekt där man forskar i hur arbetsgivarna förhåller sig till pensionsövergångarna och till att arbetskraften åldras i Finland.

Kène Henkens is the head of the Theme group on Work & Retirement at the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. He is one of the pioneers of research on employers’ behaviours in an ageing labour market.

Anna Kwiatkiewicz works as a senior adviser at the policy department for social affairs of BusinessEurope. BusinessEurope is a recognised social partner representing national business federations from 35 countries at the European policy level.

Anmäl dig till webbinariet via Webropol. Du får en deltagarlänk per e-post före webbinariet.

Läs mer:
Forskningswebbinarium 14.11.2022: Arbetsgivarnas åsikter om längre arbetsliv (25.10.2022)


Forskningsseminarium i september: Hur förändras övergången i ålderspension och pensionärernas upplevda ekonomi under tiden som pensionär?

Finländarna arbetar nu klart oftare ända fram till ålderspensioneringen än förr. I vilka grupper har yrkesbanorna förlängts efter 2005 års pensionsreform? Vilka grupper pensionerar sig senare nu?

Majoriteten av ålderspensionärerna anser att de klarar sig bra ekonomiskt. Men finns det pensionärsgrupper som har utdragna ekonomiska svårigheter och varför i så fall?

På Pensionsskyddscentralens seminarium 26.9.2022 presenteras och diskuteras två nya undersökningar.

Nationalekonomen Satu Nivalainen har forskat i socioekonomiska skillnader i övergångarna i ålderspension och arbetslivslängden åren 2006–2017.

Specialforskare Liisa-Maria Palomäki och hennes kolleger har i sin tur utrett om ålderspensionärernas upplevelser av sin ekonomi har förändrats mellan åren 2017 och 2020.

Forskningsseminariet måndagen 26.9.2022 kl. 14–15 på Tankehörnan, Universitetsgatan 4, Helsingfors, eller på nätet

Program

Anföranden:

Satu Nivalainen Sosioekonomiset erot: vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja työurat 2006–2017

Liisa-Maria Palomäki: Seurantatutkimus vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksista 2017–2020  

Kommentarer:

Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik, Helsingfors universitet.

Niku Määttänen, professor i ekonomi, Helsingfors universitet.

Du kan delta i seminariet antingen på plats i Tankehörnan eller genom att följa strömningen på nätet.

Anmäl dig på Webropol senast 22.9. Du får en deltagarlänk till din e-post fredagen 23.9.

Anmäl dig till seminariet.

Varmt välkommen!

Läs mer:


Labour market exit ages in the Nordic countries and Europe: Trends and inequalities

Hur mycket har den faktiska pensionsåldern stigit i Finland och det övriga Norden? Hur påverkar utbildningsnivån arbetslivslängden i olika länder i Europa?

På webbinariet presenterar vi två nya undersökningar som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. I den första jämfördes i vilken ålder människor i de nordiska länderna och Estland gick i pension eller slutade arbeta åren 2007–2020. I den andra jämfördes åldrarna för utträde från arbetsmarknaden efter utbildningsnivå i 16 europeiska länder åren 2003–2020.

På webbinariet diskuterar vi jämförelsen mellan länderna och hur kunskapen om olika faktorer kring utträdet från arbetsmarknaden kan fungera som stöd för beslutsfattandet.

Program

Anföranden:

Kommentarer:

 • Kristoffer Lundberg (ordförande, undergrupp för indikatorer, kommittén för socialt skydd, EU; Socialdepartementet)
 • Saana Siekkinen (direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

Läs mer:


Pensionsåldern höjs och personalen blir äldre – vad anser arbetsgivarna?

Seminarieinspelning

Hur förhåller sig arbetsgivarna till anställda som fyllt 55? Och hur ser arbetsgivarna på målet att förlänga arbetslivet? Hur stöds längre yrkesbanor på arbetsplatserna och hurdana skillnader finns det mellan olika branscher? På forskningsseminariet måndagen 16.5.2022 diskuteras de här frågorna.

Arbetsgivarna spelar en betydande roll för förlängningen av arbetslivet, men än så länge vet man endast litet om deras åsikter. Enligt en ny undersökning har arbetsgivarnas inställning till äldre anställda blivit positivare. Nästan tre av fyra arbetsgivaren anser att det går att arbeta till 65 års ålder med de flesta uppgifter på arbetsplatsen. En majoritet av arbetsgivarna tror ändå inte att arbetslivslängden kommer att öka på deras egen arbetsplats.

På Pensionsskyddscentralens och SustAgeable-konsortiet, som finansieras av Rådet för strategisk forskning, diskuteras forskningsresultat som bygger på en enkät bland arbetsgivarna år 2021.

Seminariets program

 • Seminariet öppnas
  Susan Kuivalainen (Pensionsskyddscentralen, direktör för programmet DEMOGRAPHY) och Maria Vaalavuo (Åbo universitet och THL, direktör för konsortiet SustAgeable)
 • Förlängning av arbetslivet, pensionsreformer och arbetsgivarnas åsikter
  Inledning Noora Järnefelt (Pensionsskyddscentralen)
  Paneldebatt
 • Arbetsgivarnas uppfattningar om anställda i åldern 55+ och åtgärder som stöder arbetsförmågan
  Inledning Noora Järnefelt (Pensionsskyddscentralen)
  Paneldebatt

I panelen deltar Juha Antila (FFC), Harri Hellstén (Företagarna i Finland), Elina Pylkkänen (Arbets- och näringsministeriet), Paula Varpomaa (Teknologiindustrin) och Katja Veirto (Elo).

Konferencier är Elina Päivinen (Pensionsskyddscentralen).

Läs mer:


Pension reforms and extending working lives: Lessons from Finland and the United Kingdom

Seminar organised by the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland and the Finnish Centre for Pensions

Working lives have extended across Europe during the past two decades. Pension reforms have often been an important driving force behind longer working lives and rising employment of older workers. Yet, pension reforms can come in different forms and sizes and various countries have chosen different reform paths to stimulate employment and encourage later retirement.

In this seminar, we compare the pension reform pathways in Finland and the United Kingdom during the past 25 years and discuss the impact of these reforms on the employment of older workers. Looking back, what can the countries learn from each other? Looking forward, what are the prospects of older-worker employment in both countries after the pandemic?

Programme:

 • Elina Pylkkänen (Permanent State Undersecretary, Ministry of Economic Affairs and Employment): Opening words – pension reforms and the future of work
 • Nick Pearce (Professor, University of Bath): Pensions reform, older workers and the post-pandemic labour market in the UK
 • Olli Kangas (Professor, University of Turku): Finnish pension reforms in a Nordic perspective
 • Anu Polvinen (Senior Researcher, Finnish Centre for Pensions): Employment at the end of the working career in Finland
 • Comments by Seija Ilmakunnas (Professor, University of Jyväskylä)

Old-age poverty and pensioners’ income adequacy in Europe from new perspectives

Hur utvecklas fattigdomen bland pensionärer i relation till andra åldersgrupper? Varför är fattigdomsrisken större för kvinnor än män? Vilken roll spelar olika inkomstkällor för hur pensionärer upplever sin ekonomi? Vi studerar fattigdomen i ljuset av ny forskning som bygger på jämförande EU-SILC-material. Temat kommenteras av OECD:s pensionsexpert Wouter De Tavernier.

Program (på engelska)

Kommentator

Läs mer:


2021

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan?

PSC:s forskningswebbinarium presenterar situationen i Norden närmare och söker orsaker till trenderna. Kan det skönjas betydliga förändringar i den psykiska hälsan hos befolkningen i de nordiska länderna? Och hur påverkas utvecklingen av förändringarna i arbetslivet och kriterierna för beviljande av förmåner?

Program (på engelska)

 • Mikko Laaksonen, specialforskare (PSC):
  Trends in mental health-related work disability: Finnish experiences
 • Ulrik Lidwall, analytiker (Försäkringskassan, Ruotsi): Long-term sick leave and work disability in Sweden – Trends and challenges with focus on mental disorders
 • Ida E. H. Madsen, specialforskare (NFA, Danmark):
  Working conditions, mental health and disability in Denmark: interrelations and developments over time
 • Kommentator:
  Jan Schugk, överläkare (Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma)

Läs mer:

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att främja sysselsättningen bland personer med partiell arbetsförmåga? Hur ofta leder en partiellt nedsatt arbetsförmåga till sjukpensionering, och hur stor effekt har rehabilitering?

Programmet:

(paus)

 • Pasi Pyöriä (Tammerfors universitet): Ajaako näköalattomuus miehiä työkyvyttömyyteen?
 • Anu Polvinen (PSC): Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
 • Mikko Laaksonen (PSC): Kuntoutuksen ennakkopäätökset ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Läs mer:

There are often concerns in popular discourse that careers have become more fragmented and unstable in recent decades. Phenomena such as globalisation, technological change, economic crises, and labour market deregulation are believed to contribute to growingly discontinuous and precarious employment with more frequent movements in and out of work and between jobs. Despite these myths, research has found very little evidence for trends towards more destabilised careers.

In this research webinar, we present some of the most recent studies on changes in employment career stability in Finland and Europe during the past few decades. Furthermore, we look at the penalties and premiums of career stability for earnings and, therefore indirectly, for pensions. Finally, we discuss if pension systems should play a role to mitigate the impact of unstable careers and if so, how?

Speakers:

 • Satu Ojala (Tampere University): Employment careers in Finland: Stable for most, weaker among women and low educated
 • Zachary Van Winkle (Sciences Po, Paris): The complexity of employment life courses across 20th century Europe
 • Aart-Jan Riekhoff (Finnish Centre for Pensions): Is career instability good or bad for the development of your earnings? A Finnish cross-cohort analysis
 • Commentator: Pasi Moisio (chair of the Social Security Committee, research professor, Finnish Institute for Health and Welfare)

På PSC:s forskningswebbinarium diskuteras hur och hur mycket inkomsterna förändras vid pensioneringen. Hur vanligt är det att spara privat med tanke på pensionärstiden? Vem sparar och varför? Delta i forskningswebbinariet tisdagen 25.5. Språket på webbinariet är finska.

Läs mer:

Kan alla klara sig på sin pension, om allas arbetsliv inte förlängs? Blir det svårare att arbeta vidare i slutet av yrkesbanan för dem som behöver vårda närstående? Vilken betydelse har familjeförhållandena för ekonomin under tiden som pensionär? På PSC:s forskningswebbinarium behandlas ett färskt specialnummer om pensionsforskning. Språket på webbinariet är engelska.

Läs mer: