På Pensionsskyddscentralens forskningsseminarier presenteras den nyaste forskningen med anknytning till pensionsskyddet. Du får veta om planerade forskningsseminarier här och genom att prenumerera på nyhetsbrevet Eläkefakta.

Seminarierna är avgiftsfria och öppna för alla. De ordnas via på webben via appen Teams. Vi skickar en länk till dem som anmält sig. Det går också bra att be om länken per e-post till koulutus(at)etk.fi.

Läs mer:


Planerade seminarier år 2020

Framgångar och smärtpunkter inom arbetspensionsrehabiliteringen

Tisdagen 10.11 kl. 14-16

Det har blivit vanligare med rehabiliteringsstöd, men vart leder de – återgår fler i arbete eller blir fler varaktigt sjukpensionerade än förr? Hur aktiveras de som får rehabiliteringsstöd, om de aktiveras? Och hur upplever rehabiliteringsklienterna själva att arbetspensionsrehabiliteringen fungerar? Vad ser försäkringsläkarna som problem och som framgångar?

Talare på seminariet (anförandena hålls på finska): Mikko Laaksonen (PSC), Tiina Muinonen (SHM), Jarna Pasanen (Tammerfors universitet) och Jyri Liukko (PSC). Kommentatorer: Katarina Murto (STTK) och Vesa Rantahalvari (EK).

Delta i seminariet på distans genom Teams-appen.

Anmäl dig till seminariet via Webropol

Läs mer: