På Pensionsskyddscentralens forskningsseminarier presenteras den nyaste forskningen med anknytning till pensionsskyddet. Du får veta om planerade forskningsseminarier här och genom att prenumerera på nyhetsbrevet Eläkefakta.

Seminarierna är avgiftsfria och öppna för alla. De ordnas via på webben via appen Teams. Vi skickar en länk till dem som anmält sig. Det går också bra att be om länken per e-post till koulutus(at)etk.fi.

Läs mer:


Planerade seminarier

Mental health and work disability in the Nordic Countries 

Mån 8.11.2021 kl. 14.00–15.15 (Teams; på engelska) 

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan? Delta i ett webbinarium måndagen 8.11.

PSC:s forskningswebbinarium presenterar situationen i Norden närmare och söker orsaker till trenderna. Kan det skönjas betydliga förändringar i den psykiska hälsan hos befolkningen i de nordiska länderna? Och hur påverkas utvecklingen av förändringarna i arbetslivet och kriterierna för beviljande av förmåner?

Kom med och diskutera temat måndagen 8.11.2021 kl. 14-15.15 finsk tid. Webbinariet hålls på engelska.

Program

 • Mikko Laaksonen, specialforskare (PSC):
  Trends in mental health-related work disability: Finnish experiences
 • Ulrik Lidwall, analytiker (Försäkringskassan, Ruotsi): Long-term sick leave and work disability in Sweden – Trends and challenges with focus on mental disorders
 • Ida E. H. Madsen, specialforskare (NFA, Danmark):
  Working conditions, mental health and disability in Denmark: interrelations and developments over time   
 • Kommentator:
  Jan Schugk, överläkare (Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma)

Anmälning

Anmäl dig till webbinariet via Webropol . Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Läs mer:


Tidigare seminarier

Aktuella frågor kring arbetsförmåga och arbetsoförmåga

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att främja sysselsättningen bland personer med partiell arbetsförmåga? Hur ofta leder en partiellt nedsatt arbetsförmåga till sjukpensionering, och hur stor effekt har rehabilitering?

Programmet:

(paus)

 • Pasi Pyöriä (Tammerfors universitet): Ajaako näköalattomuus miehiä työkyvyttömyyteen?
 • Anu Polvinen (PSC): Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
 • Mikko Laaksonen (PSC): Kuntoutuksen ennakkopäätökset ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Läs mer:


Career destabilization: Myths, evidence and consequences for pensions

13.9.2021 kl. 14–15.15 (Teams)

There are often concerns in popular discourse that careers have become more fragmented and unstable in recent decades. Phenomena such as globalisation, technological change, economic crises, and labour market deregulation are believed to contribute to growingly discontinuous and precarious employment with more frequent movements in and out of work and between jobs. Despite these myths, research has found very little evidence for trends towards more destabilised careers.        

In this research webinar, we present some of the most recent studies on changes in employment career stability in Finland and Europe during the past few decades. Furthermore, we look at the penalties and premiums of career stability for earnings and, therefore indirectly, for pensions. Finally, we discuss if pension systems should play a role to mitigate the impact of unstable careers and if so, how?

Speakers:

 • Satu Ojala (Tampere University): Employment careers in Finland: Stable for most, weaker among women and low educated
 • Zachary Van Winkle (Sciences Po, Paris): The complexity of employment life courses across 20th century Europe
 • Aart-Jan Riekhoff (Finnish Centre for Pensions): Is career instability good or bad for the development of your earnings? A Finnish cross-cohort analysis  
 • Commentator: Pasi Moisio (chair of the Social Security Committee, research professor, Finnish Institute for Health and Welfare)

Forskningswebbinarium 25.5.2021

Hur förändras inkomsterna när man går i pension och hur förbereder människor sig för tiden som pensionär?

Webinarprensentationer på finska (pdf)

På PSC:s forskningswebbinarium diskuteras hur och hur mycket inkomsterna förändras vid pensioneringen. Hur vanligt är det att spara privat med tanke på pensionärstiden? Vem sparar och varför? Delta i forskningswebbinariet tisdagen 25.5. Språket på webbinariet är finska.

Läs mer:


Inequalities in pensions and retirement – Life courses and pension systems in comparative perspective

Webinarpresentationer på engelska (pdf)

Kan alla klara sig på sin pension, om allas arbetsliv inte förlängs? Blir det svårare att arbeta vidare i slutet av yrkesbanan för dem som behöver vårda närstående? Vilken betydelse har familjeförhållandena för ekonomin under tiden som pensionär? På PSC:s forskningswebbinarium behandlas ett färskt specialnummer om pensionsforskning. Språket på webbinariet är engelska.

Läs mer: