Forskning

På Pensionsskyddscentralen forskar vi i hur väl pensionssystemet fungerar, vilken verkan pensionspolitiska åtgärder har och hur målen för reformer uppnås. Forskning är en av våra lagstadgade uppgifter och grundar sig på ett mångårigt forskningsprogram.

Vi publicerar forskningstexter i vår publikationsserie Eläketurvakeskuksen tutkimuksia och i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad.

Du kan fråga forskarna direkt om pågående forskningsprojekt. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Kati Ahonen

Nationalekonom

pol.lic

Tel. 029 411 2539

Läs mer

Marjo Honkaranta

Forskningskoordinator

FM

Tel. 029 411 2330

Läs mer

Ilari Ilmakunnas

Specialforskare

pol. dr

Tel. 029 411 2401

Läs mer

Noora Järnefelt

Specialforskare

samh.dr

Tel. 029 411 2152

Läs mer

Kati Kuitto

Specialforskare

Dr.phil., docent

Tel. 029 411 2479

Läs mer

Susan Kuivalainen

Avdelningschef, Forskningsavdelningen

pol.dr, docent

Tel. 029 411 2184 / 050 512 0062

Läs mer

Mikko Laaksonen

Specialforskare

fil.dr, docent

Tel. 029 411 2156

Läs mer

Jyri Liukko

Specialforskare

pol.dr.

Tel. 029 411 2154

Läs mer

Satu Nivalainen

Nationalekonom

ekon.dr

Tel. 029 411 2151

Läs mer

Liisa-Maria Palomäki

Specialforskare

pol.dr.

Tel. 029 411 2150

Läs mer

Anu Polvinen

Specialforskare

fil.dr

Tel. 029 411 2218

Läs mer

Juha Rantala

Nationalekonom

pol. dr

Tel. 029 411 2251

Läs mer

Arie (Aart-Jan) Riekhoff

Specialforskare

samh.dr, docent

Tel. 029 411 2361

Läs mer

Susanna Sten-Gahmberg

Specialforskare

fil.dr (nationalekonomi)

Tel. 029 411 2243

Läs mer

Sanna Tenhunen

Nationalekonom

ekon.dr

Tel. 029 411 2486

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.