I Pensionsskyddscentralens serie för vetenskapspublikationer publiceras vetenskapliga undersökningar av pensionsskyddet och pensionssystemet och områden som har en nära anknytning till dessa.

En del av undersökningarna är kollegialt granskade. Pensionsskyddscentralens kollegialt granskade forskningspublikationer är märkta med Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer. Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till att följa villkoren för användningen av märket och Forskningsetiska delegationens anvisning God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Nedan en lista över de nyaste publikationerna i serien. Äldre publikationer kan du söka och ladda ner i Julkari.

På andra webbplatser:

Nyaste vetenskapspublikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.