Pensionsskyddscentralen ger ut en del broschyrer om arbetspensionsförmåner, utländska pensioner och försäkring. Nedan finns en förteckning över de aktuella broschyrerna. En del av dem finns på webbplatsen Telp.fi Arbetspensionslagstiftningen och en del i webbarkivet Julkari.

Vid titlarna för de broschyrer som finns att få i pappersform finns en länk till en beställningsblankett. Uppge tydligt i fältet för tilläggsuppgifter på vilket eller vilka språk du vill ha broschyrerna.

Grundläggande information om arbetspensionerna hittar du på Arbetspension.fi

På andra webbplatser:

Nyaste broschyrer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.