Tillbaka till Aktuellt
14.12.2020

Tillämpningen av EU-bestämmelserna på Storbritannien ändras när övergångstiden går ut. I fortsättningen tillämpas utträdesavtalets bestämmelser om social trygghet på utsända arbetstagare.

Storbritannien trädde ut ut EU 1.2.2020. På grund av en övergångstid har EU-reglerna fortfarande tillämpats normalt på personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien, t.ex. utsända arbetstagare. 

Övergångsbestämmelserna gäller t.o.m. 31.12.2020. Beträffande den sociala tryggheten har det i praktiken inneburit t.ex. att A1-intyg fortfarande har kunnat utfärdas till arbetstagare som blivit utsända till Storbritannien. 

Utträdesavtalets bestämmelser om social trygghet tillämpas fr.o.m. 1.1.2021 

Syftet med bestämmelserna i utträdesavtalet har varit att säkerställa rättigheterna till social trygghet för personer som befinner sig i en gränsöverskridande situation när övergångsperioden går ut, dvs. 31.12.2020. 

För att en person med stöd av utträdesavtalet ska fortsätta att omfattas av EU-reglerna om social trygghet ska hen 31.12.2020 befinna sig i en gränsöverskridande situation mellan ett EU-land och Storbritannien och utträdesavtalets regler ska gå att tillämpa på personens situation.  

Enligt utträdesavtalet bibehåller t.ex. utsända arbetstagare som 31.12.2020 är i Storbritannien sina rättigheter till social trygghet och bestämmelserna i EU-förordningarna om social trygghet tillämpas fortfarande på dem. Det innebär att A1-intyg som redan utfärdats för arbete i Storbritannien kan vara i kraft till sitt ursprungliga utgångsdatum.  

EU-bestämmelserna kan tillämpas på en person så länge som personen fortfarande utan avbrott befinner sig i den gränsöverskridande situationen och villkoren i EU-bestämmelserna uppfylls i personens fall. 

Bestämmelserna i utträdesavtalet tillämpas efter 1.1.2021 t.ex. på följande : 

  • finländska arbetstagare som vid utgången av år 2020 arbetar hos en lokal arbetsgivare i Storbritannien och fortsätter med det. 
  • arbetstagare som blivit utsända från Finland till Storbritannien och har utfärdats ett A1-intyg till 31.12.2020 och fortsätter arbeta i Storbritannien utan avbrott också efter 1.1.2021. 
  • brittiska företagare som vid utgången av år 2020 är verksamma i Finland, är FöPL-försäkrade här och fortsätter med verksamheten här också efter 1.1.2021. 

Pensionsskyddscentralen följer avtalsförhandlingarna 

Pensionsskyddscentralen följer hur avtalsförhandlingarna mellan EU och Storbritannien framskrider och uppdaterar informationen på sina webbsidor och i sina tillämpningsanvisningar. 

Om avtalsförhandlingarna avslutas utan resultat, är Storbritannien fr.o.m. 1.1.2021 ett s.k. icke-avtalsland ur socialförsäkringsperspektiv.  

Det innebär att personer som för första gången skickas till Storbritannien för att arbeta där 1.1.2021 eller senare och som inte omfattas av utträdesavtalets regler sla socialförsäkras enligt nationell lagstiftning i Finland och Storbritannien.  

I så fall ska arbetstagare som blir utskickade från Finland fortfarande arbetspensionsförsäkras i Finland enligt arbetspensionslagstiftningen. Det är emellertid möjligt att lagstadgade socialförsäkringsavgifter ska betalas för arbetstagaren också i Storbritannien. Arbetsgivaren ska ta reda på skyldigheten att betala avgifter både i Finland och i Storbritannien. 

Arbetspension betalas från Finland till Storbritannien utan begräsning också i fortsättningen 

Enligt utträdesavtalet tillämpas EU-bestämmelserna på pensionerna under vissa förutsättningar, t.ex. bestämmelserna om sammanräkning av försäkringsperioder.  

Anvisningar om tillämpning av EU-bestämmelserna på pensioner publiceras inom kort. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.