Tillbaka till Aktuellt
31.10.2023

Personkunder som tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får från och med 31.10.2023 A1-intygen från Pensionsskyddscentralen till Suomi.fi-tjänsten.

Om du tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du i fortsättningen A1-intyget och följebrevet direkt till Suomi.fi-tjänsten och de skickas inte till dig per post. Uppgiften om att ett Suomi.fi-meddelande anlänt kommer som ett e-postmeddelande från webbtjänsten Suomi.fi. Om du inte tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, skickas dokumenten till dig per post.

A1-intyget och följebrevet finns tillgängliga för personkunder och arbetsgivare i Pensionsskyddscentralens e-tjänst så som tidigare. Personkunder får inte längre ett e-postmeddelande om dokument i e-tjänsten utan Suomi.fi-meddelandet ersätter e-postmeddelandet som skickas från Pensionsskyddscentralen.

Till arbetsgivare skickas A1-intyget och följebrevet fortfarande med vanlig post. Arbetsgivarna kan ändå vid ansökan om A1-intyg uppge att de inte vill ha A1-intyget och följebrevet per post. Dokumenten går då endast att ladda ner från Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.