Tillbaka till Aktuellt
2.2.2023

År 2022 beviljade Pensionsskyddscentralen rekordmånga A1-intyg om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Antalen återgick till den ökande trenden från tiden före coronaåren.

År 2022 beviljade Pensionsskyddscentralen sammanlagt 13 400 intyg om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete. Antalet ökade med en tredjedel från året innan.

Tabell: Beviljade intyg om rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland åren 2014–2022, efter kön

I siffrorna för år 2022 syns att ansökningarna anhopats efter coronapandemin och att antalen har återgått till den ökande trenden från tiden före coronaåren. Allt fler åker från Finland för att arbeta utomlands: arbetsprojekt, distansarbete, eller för att försöka utvidga företagsverksamheten.

A1-intygens giltighetstid oftast kortare än ett år

Av de utfärdade intygen år 2022 var giltighetstiden kortare än ett år för nära 70 procent. En dryg tredjedel av intygen beviljades för arbetsperioder utomlands som fortgick en kortare tid än 3 månader. 

I fortsättningen beräknas ansökningarna om A1-intyg för kortare utlandsarbetsperioder bli fler än tidigare. Pensionsskyddscentralen förtydligade sina anvisningar i slutet av år 2022: PSC ger rådet att söka A1-intyg oberoende av utlandsarbetets längd, även för kortare utlandsarbetsperioder såsom arbets- och utbildningsresor samt korta distansarbetsperioder. Bestämmelserna kommer från EU-förordningen om social trygghet och i förordningen bestäms inte hur kort utlandsarbetstid som kräver ett intyg. För dem som reser mycket lönar det sig att ansöka om intyget för två år i sänder.

Intygen för flera länder håller på att öka

Det traditionella är att arbetstagare blir utsända, dvs. att ett finskt företag skickat en arbetstagare på viss tid utomlands för att arbeta t.ex. i ett dotterbolag i ett annat land. Sverige har bibehållit sin topplacering vad gäller intyg som beviljas till ett land. 

Under de senaste åren har det blivit vanligare att arbeta i flera länder. Av A1-intygen beviljades över 40 procent som intyg till flera länder. Personerna med de här intygen kan ha flera arbetsgivare i flera olika länder eller arbeta regelbundet i flera länder för samma arbetsgivare i olika EU/EES-länder. 

Det är typiskt att chaufförer, sjukskötare, uppträdande artister och projektarbetare av många slag arbetar i flera länder. Ett intyg för flera länder kan beviljas även då när en person har flera korta arbets- och utbildningsresor under ett år.


Läs mer om statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare. 

Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

Läs mer

Bild: Getty Images

Nyheten har uppdaterats 9.2.2023. Anvisningen om ansökan om A1-intyg har preciserats: PSC ger rådet att söka A1-intyg oberoende av utlandsarbetets längd, även för kortare utlandsarbetsperioder såsom arbets- och utbildningsresor samt korta distansarbetsperioder. För dem som reser mycket lönar det sig att ansöka om intyget för två år i sänder.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.