Tillbaka till Aktuellt
20.1.2023

Läs en aktuell nyhet om ämnet (24.4.2023): Ansökan om A1-intyg för korta mötes- och affärsresor

Pensionsskyddscentralen ger rådet att söka A1-intyg också för korta arbetsperioder utomlands. I bakgrunden ligger att utlandsarbetet har ökat och medfört ett behov att göra anvisningarna om A1-ansökningarna tydligare. För dem som reser mycket lönar det sig att ansöka om intyget för två år i sänder.

Arbetsgivare ska ansöka om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen när arbetstagare reser från Finland till EU-länder eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet för att arbeta där. Man ska ansöka om intyg oberoende av hur lång arbetsperioden är. Med A1-intyget kan arbetstagaren bevisa att hen omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

I EU-förordningen om social trygghet finns inga explicita tidgränser för i vilka fall ett A1-intyg ska sökas. Förordningen utgår dock från att arbetet vid avsaknad av intyg ska försäkras i det land där arbetet utförs.

Ta med A1-intyget på arbets- och utbildningsresor

– På grund av att utlandsarbetet och i synnerhet distansarbete utomlands och arbetsresor ökat insåg Pensionsskyddscentralen att det fanns behov att ge klarare anvisningar om när A1-intyg ska sökas. Vi har gjort våra anvisningar tydligare för att våra kunder ska undvika eventuella besvärligheter utomlands, berättar enhetschef Noora Allenius.

Många länder kräver intyg redan för en arbetsdag, och allt fler länder har anslutit sig till den skaran på sistone. 

– Därför ger vi anvisningen att man ansöker om A1-intyg också för återkommande arbetsperioder utomlands.

A1-intyg behöver inte sökas separat för varje gång

Om en arbetstagare gör flera korta arbets- eller utbildningsresor per år, räcker det med att ansöka om intyg en gång. Då kan A1-intyget beviljas för två år i sänder med en ansökan.

Ett enda intyg täcker alltså alla perioder av utlandsarbete under den tiden, och man behöver inte ansöka om ett separat A1-intyg t.ex. för varje korta resa till ett möte utomlands.

– Det finns ingen orsak till oro om företaget inte tidigare har ansökt om A1-intyg för den anställda för korta arbetsresor utomlands. Det går alltid att ansöka om A1-intyg retroaktivt om det behövs, t.ex. om arbetslandet kräver det. I fråga om arbetsresor räcker det emellertid att man ansöker om A1-intyg framåt i tiden, om det inte har uppstått behov att ansöka om intyg retroaktivt, sammanfattar Allenius.


Välkommen på arbetsgivarinfo fredagen 10.2 kl. 9–10!

Temat för arbetsgivarinfon är ansökan om A1-intyg för korta arbetsresor utomlands.

Arbetsgivarinfon är avsedd för personer som sköter försäkringsärenden för utlandsarbete för sin arbetsgivares räkning. Vi hoppas att deltagarantalet är högst 1-2 per företag. Deltagandet är avgiftsfritt.

Anmäl dig genom vår kurskalender. Samtidigt kan du ställa frågor och framföra önskemål om tillställningens innehåll.

Infon ordnas på distans genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Anmäl dig senast 6.2.2023

Ansök om A1-intyg via e-tjänsten

  • Det går snabbare att behandla en elektronisk ansökan.
  • E-tjänsten ger vägledning om hur man fyller i ansökan.
  • I e-tjänsten kan man också skriva ut ett intyg över att ansökan gjorts och följa hur handläggningen av ansökan framskrider.
  • Det går att se vilka ansökningar som är under handläggning, är i kraft, har avslutats och som finns som utkast.

Ansök om A1-intyg via e-tjänsten>

Läs mer

Ansökan om A1-intyg (Etk.fi)

Från Finland till utlandet (Etk.fi)

Kontaktuppgifter för frågor om försäkring av utlandsarbete (Etk.fi)

Anmäl dig till arbetsgivarinfon 10.2.2023 (på finska)

Blogginlägg om bakgrunden på finska: A1-todistusten taustalla harkintaa – ja erimielisyyksiä (Etk.fi)

Nyheten har uppdaterats 9.2.2023. Rubriken och ingressen har ändrats och anvisningen om ansökan preciserats: PSC ger rådet att söka A1-intyg också för korta arbetsperioder utomlands. För dem som reser mycket lönar det sig att ansöka om intyget för två år i sänder.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.