Ajankohtaislistaus
14.12.2020

EU-säännösten soveltamiseen Britannian osalta tulee muutoksia siirtymäajan päättyessä. Jatkossa lähetettyihin työntekijöihin soveltuvat erosopimuksen sosiaaliturvaa koskevat säännökset.

Britannia erosi EU:sta 1.2.2020 alkaen. Sen jälkeen Suomen ja Britannian välillä liikkuviin henkilöihin, kuten lähetettyihin työntekijöihin, on sovellettu siirtymäajan vuoksi edelleen normaalisti EU-sääntöjä.

Erosopimuksen siirtymäaikaa koskevat säännöt ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Käytännössä tämä on tarkoittanut sosiaaliturvan osalta sitä, että esimerkiksi Britanniaan työskentelemään lähtevälle työntekijälle on voitu edelleen hakemuksesta myöntää A1-todistus.

1.1.2021 alkaa erosopimuksen sosiaaliturvaa koskevien säännösten soveltaminen 

Erosopimuksen säännöksillä on haluttu varmistaa niiden henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet, jotka ovat rajat ylittävässä tilanteessa siirtymäkauden päättyessä eli 31.12.2020.

Jotta henkilö säilyisi erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturvasäännösten piirissä, hänen tulee olla 31.12.2020 rajat ylittävässä tilanteessa EU-maan ja Britannian välillä ja erosopimuksen sääntöjen on sovelluttava henkilön tilanteeseen.

Erosopimuksen perusteella esimerkiksi 31.12.2020 Britanniassa sillä hetkellä olevien lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvaoikeudet säilyvät ja heihin sovelletaan edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Britanniaan jo myönnetty A1-todistus voi olla voimassa siihen asti kun se on myönnetty.

EU-säännöksiä voidaan soveltaa henkilöön niin kauan kuin hän on edelleen keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa, ja EU-säännösten ehdot toteutuvat henkilön osalta.

Erosopimuksen sääntöjen sovelletaan 1.12021 jälkeen esimerkiksi:

  • Suomalaiseen työntekijään, joka vuoden 2020 päättyessä työskentelee Britanniassa paikalliselle työnantajalle ja jatkaa edelleen siellä työskentelyä.
  • Suomesta Britanniaan lähetettyyn työntekijään, jolla on A1-todistus myönnetty 31.12.2020 saakka ja hänen työnsä jatkuu Britanniassa keskeytyksettä myös 1.1.2021 jälkeen.
  • Britannialaiseen yrittäjään, joka vuoden 2020 päättyessä toimii Suomessa ja on täällä YEL-vakuutettu ja jatkaa toimintaansa edelleen Suomessa 1.1.2021 jälkeenkin.

Eläketurvakeskus seuraa sopimusneuvottelujen etenemistä

Eläketurvakeskus seuraa EU:n ja Britannian sopimusneuvottelujen etenemistä ja päivittää tietoja verkkosivuille sekä soveltamisohjeisiin.

Jos sopimusneuvottelut päättyvät tuloksettomina, on Britannia 1.1.2021 alkaen sosiaaliturvan näkökulmasta ns. sopimukseton maa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö lähtee työkomennukselle ensimmäistä kertaa Britanniaan 1.1.2021 tai sen jälkeen, eikä häneen voida soveltaa erosopimuksen sääntöjä, määräytyy henkilön sosiaaliturva tällöin Suomen ja Britannian kansallisten lainsäädäntöjen perusteella.

Tässä tilanteessa Suomesta lähetetty työntekijä työeläkevakuutetaan edelleen työeläkelainsäädännön perusteella Suomessa. On kuitenkin mahdollista, että työntekijästä peritään lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja myös Britanniaan. Maksuvelvollisuus tulee selvittää sekä Suomesta että Britanniasta.

Työeläkkeet maksetaan Suomesta Britanniaan jatkossakin rajoituksetta

Maksettaviin eläkkeisiin sovelletaan erosopimuksen perusteella EU-säännöksiä tietyin edellytyksin, esimerkiksi vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevat säännökset tulevat sovellettavaksi.

Ohjeistus EU-säännösten soveltumisesta eläkkeisiin tullaan julkaisemaan myöhemmin joulukuussa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.