Työ- ja kansaneläkkeensaajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä, %

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Vanhuuseläkkeensaajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä maakunnittain, %

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Työkyvyttömyyseläkeensaajien osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä maakunnittain, %

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.