Kaikki työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät työuraeläkkeelle siirtyneet.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Ei sisällä työuraeläkkeitä.

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat