Tutkimusaiheet

  • Eläkeläisten toimeentulo, eläketurvan riittävyys
  • Sukupuolen eläke-erot
  • Kansalaisten näkemykset eläketurvasta ja luottamus eläketurvaan

Esittely

Toimin tutkimusosaston osastopäällikkönä ja vastaan eläketurvan arviointia ja kehittämistä tukevasta tutkimustoiminnasta. Toimin Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajana (v. 2022–2027) väestörakenteen muutoksia tutkivassa DEMOGRAPHY -ohjelmassa, joka tuottaa ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseen ja yhteiskunnan toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseen. Olen mukana myös sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa. Tutkimukseni ovat keskittyneet eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmiin sekä väestön toimeentulo- ja hyvinvointikysymyksiin.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Eläkebarometri
  • Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi 2020
  • Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2020

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.