Eläkkeensaajien lukumäärä

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä

Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saaneita.

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläkkeensaajien lukumäärä eläkelajin mukaan

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Omaa eläkettä saaneiden lukumäärä

Sisältää vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saaneet henkilöt.

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista