Ajankohtaislistaus
1.6.2022

Eläketurvakeskuksen pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Tuohimaalle. Hän on tutkinut opinnäytetyössään työeläkeyhtiöitä koskevaa uutisointia ja sen kehystämistä Helsingin Sanomissa. Eläketurvakeskus myöntää palkinnon vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle.

Työeläkeyhtiöihin liittyvä uutisointi on tehty kriittisestä näkökulmasta. Tähän tulokseen tuli Tuohimaa pro gradu -työssään ”Olipa kipakkaa tekstiä” Suomalaisten työeläkeyhtiöiden kehykset Helsingin Sanomien uutisissa. Opinnäytetyö on tehty Lapin yliopistoon.

Uutiskehysten kriittisyys ei yllättänyt työeläkealalla työskentelevää Tuohimaata. Hänen tavoitteenaan olikin selvittää, suhtaudutaanko työeläkealalla korostuneen negatiivisesti tai herkkänahkaisesti alaa koskevaan uutisointiin ja ovatko uutiset tosiasiassa kuitenkin melko neutraaleja.

– Analysoin uutismateriaalia kuuden vuoden ajalta (2015–2021), ja tämän pohjalta tulin siihen päätelmään, että uutiskehystyskin on varsin kriittisestä näkökulmasta tuotettua.

Julkista keskustelua eläkejärjestelmästä kokonaisuutena?

Minkälaista julkista keskustelua ja keskustelutilaa työeläkealasta Tuohimaa toivoisi tutkimuksensa perusteella?

Työeläkeyhtiöt osallistuvat hänen mukaansa kyllä keskusteluun ulkoisen viestintänsä kautta, mutta viestintä ei välttämättä tavoita samaa yleisöä kuin sanomalehden uutisointi.

– Toivoisin, että ihmiset olisivat nykyistä kiinnostuneempia eläkejärjestelmästä, sillä se koskee meitä kaikkia. Yleensä alaa tarkastellaan jonkin yksittäisen ilmiön, kuten eläkeiän noston tai eläkemaksujen, kautta. Ne eivät kuitenkaan piirrä kattavaa kuvaa siitä, mitä järjestelmässä tapahtuu kokonaisuudessaan.

Jukka Kivekäs arvioi opinnäytetyöt

Tänä vuonna opinnäytteet arvioi Jukka Kivekäs, LKT, vakuutuslääketieteen dosentti.

Hänen arvionsa mukaan Tuohimaan tutkimus tuo uutta näkökulmaa työeläkealasta käytyyn keskusteluun ja sen analysointiin.

– Tutkimuksessa on kiinnostavaa luettavaa paitsi työeläkejärjestelmän viestinnässä ja johdossa toimiville myös kaikille työeläkejärjestelmää jossakin määrin tunteville, jotka haluavat kehittää oman lukukokemuksensa kriittisyyttä, Kivekäs arvioi.

Hänen mukaansa tutkimuksen perusteella tavallinen lukija oppii kriittistä suhtautumista mediassa esitettyyn tietoon. Lisäksi lukija oppii näkemään kirjoitetun tekstin taustalla tietoisesti tai tiedostamatta valittuja laajempia kehystyksiä.

ETK:n pro gradu -palkinto voidaan myöntää opinnäytteelle, joka on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa edellisen kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Oppi- tai tieteenalaa ei ole rajattu. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Lue Tuohimaan opinnäytetyö Lauda-palvelusta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.