Ajankohtaislistaus
31.5.2018

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle tunnustuspalkinnon. Vuoden 2017 palkinto myönnettiin Piia Vehkojalle Helsingin yliopistosta.

Piia Vehkojan tekemässä Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin linjauksia ja toimintaa eläkepolitiikan saralla.

Vehkoja tarkastelee tutkielmassaan erityisesti EU:n Suomelle osoittamien ja unionin yleisten suositusten välisiä eroja, ja mitä yhteneväisyyksiä EU:n eläkepoliittisiin linjauksiin Suomen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa on.

– Gradutyöksi aihe on vaativa ja rohkeakin. EU-tutkimuksen ja eläketurvan tutkimuksen kannalta rohkeus on kuitenkin tässä tapauksessa hyvä asia, sillä aiheesta ei juuri ole suomenkielistä muuta tutkimusta. Vehkoja myös onnistuu vaikean aihepiirin käsittelyssä kokonaisuutena erittäin hienosti, tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen arvioi.

EU ei suosita Suomelle lisäeläkejärjestelmiä

Vehkojan gradussa on myös uutta tietoa EU:n ja Suomen suhteista. Vehkoja päättelee tutkielmansa perusteella, että EU:lla on ollut vahva halu lisätä vaikutusvaltaansa jäsenmaiden eläkepolitiikassa.

EU ei kuitenkaan ole suositellut Suomelle lisäeläkejärjestelmiä, vaikka ne ovat olleet EU:n eläkepolitiikan asiakirjoissa painokkaasti esillä.

Eläketurva vahvemmin yliopistojen opetusohjelmiin

Piia Vehkoja sai kipinän gradunsa aiheeseen seurattuaan pitkään suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä ja eläkkeisiin liittyvää keskustelua. Myös väestön ikääntymiseen liittyvät teemat kiinnostavat Vehkojaa.

­– Suomen eläkejärjestelmä on eurooppalaisessa kontekstissa poikkeuksellinen. Meillä eläketurva nojaa niin sanottuun ykköspilariin, Vehkoja kertoo.

Vehkojan mielestä eläketurvan opetusta saisi olla yliopistolla enemmän.

– Suomen eläkejärjestelmä on hyvinvointivaltion kivijalka, Vehkoja luonnehtii asian tärkeyttä.

Palkintoehdokkaita usealta eri tieteenalalta

ETK sai kaikkiaan kuusi ehdotusta gradupalkinnon saajiksi. Ehdokkaat tulivat Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistosta.

Tutkielmat edustivat eri tieteenaloja. Ehdokkaina oli oikeustieteen, taloustieteen, vakuutustieteen ja yhteiskuntapolitiikan pro graduja.

ETK:n pro gradu -palkinto voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden aikana suomalaisessa yliopistossa hyväksytylle opinnäytteelle. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Oppi- tai tieteenalaa ei ole rajattu.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.