Työeläkekuntoutujien lukumäärä

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuskustannukset, 1 000 euroa

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksen toimenpiteiden käyttö ja kuntoutustoimenpidekustannukset

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutujien ikärakenne

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.