Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Eläkkeelle siirtyneiden keskiarvoikä työeläkejärjestelmässä eläkelajin mukaan

Omaeläkkeelle siirtyneitä ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet. 

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneita ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Tilasto: Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä