Työeläkkeensaajien lukumäärä

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Kuvasovellus: työeläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen työeläke kuukausittain

Keskimääräinen työeläke, €/kk

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Kuvasovellus: työeläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen työeläke kuukausittain

Työeläkemeno, 1 000 €

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Kuvasovellus: työeläkemenot kuukausittain

Työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Kuvasovellus: työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskimääräinen työeläke kuukausittain

Työeläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke, €/kk

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Kuvasovellus: työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä ja keskimääräinen työeläke kuukausittain

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Käsitteet ja määritelmät

Työeläkkeensaaja

Henkilö, joka saa tilastokuukauden viimeisenä päivänä työeläkejärjestelmästä omaan työuraansa perustuvaa eläkettä tai perhe-eläkettä. Omaan työuraan perustuvia eläkkeitä ovat vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, maatalouden erityiseläke ja osa-aikaeläke.

Nollan euron suuruista perhe-eläkettä saavat eivät sisälly tilastoon.

Työeläkkeelle siirtynyt

Henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläke) on alkanut tilastointiaikana.

Henkilöitä, joilla on alkanut osittainen varhennettu vanhuuseläke, ei katsota työeläkkeelle siirtyneiksi. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen taso muuttuu tilastointiaikana, kirjataan henkilö sekä 25 % että 50 % -kohtiin.

Työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärätiedot ovat ennakollisia.

Keskimääräinen työeläke

Kuukauden lopussa maksussa olleiden omaan työuraan perustuvien eläkkeiden keskimääräinen euromäärä. Kaikki eläkelajit -kohdassa mukana ovat myös perhe-eläkkeet.

Työeläkkeelle siirtyneiden keskieläketiedot ovat ennakollisia.

Kuukauden työeläkemeno

Kuukauden lopussa maksussa olevien työeläkkeiden yhteenlaskettu euromäärä. Kertasuorituksena maksetut eläkkeet eivät sisälly työeläkemenoon.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.