Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä tai osa-aikaeläkettä saavia.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.