Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen työeläke

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.