Pro gradu -palkinto eläketurvaa käsittelevälle opinnäytteelle

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Pro gradu -palkinnon hakeminen

Vuoden 2019 Pro gradu -palkinnon hakuaika on päättynyt. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Eläketurvakeskuksen nimeämä ryhmä. Voittaja julkistetaan toukokuussa.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2019 aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Aiempien vuosien palkitut

Vuoden 2018 Pro gradu -palkinto

Vuoden 2018 palkinto myönnettiin 23.5.2019 Natalia Edelmannille Tampereen yliopistosta.

Natalia Edelmann tarkastelee vakuutustieteen pro gradu -tutkielmassaan työeläkekuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tilastollisin menetelmin. Tutkielman aihe on ajankohtainen sekä haastava ja se on ankkuroitu huolella yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen keskusteluun.

Lue lisää: 

Etk.fi-uutinen: Pro gradu -palkinto Natalia Edelmannille

Aiheesta muualla: 

Edelmannin gradu Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa

Vuoden 2017 Pro gradu -palkinto

Vuoden 2017 palkinto myönnettiin 30.5.2018 Piia Vehkojalle Helsingin yliopistosta.

Piia Vehkojan tekemässä Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin linjauksia ja toimintaa eläkepolitiikan saralla.

Lue lisää:

Etk.fi-uutinen: Pro gradu -palkinto Piia Vehkojalle

Aiheesta muualla:

Vehkojan gradu Helsingin yliopiston kirjaston tietokannassa